Sairaanhoitajat arvomuutoksen aallonharjalla

Sairaanhoitajaliitto selvitti sairaanhoitajien arvomaailmaa edellisen kerran vuonna 2011. Nyt uusittu Taloustutkimuksen Value graphics -arvotutkimus paljastaa, että kolmessa vuodessa sairaanhoitajien arvot ovat muuttuneet ja arvomuutos on ollut voimakkaampaa kuin koko väestössä samalla aikavälillä. Myös sukupuolierot korostuvat vastauksissa aikaisempaa enemmän.

Edelliseen kertaan verrattuna vastaajissa on kasvanut eniten elämyksellisen arvoluokan osuus. Tämä on linjassa yleisen yhteiskunnallisen kehityksen kanssa, mutta on sairaanhoitajanaisilla voimakkaampaa kuin muussa väestössä.  Kun vuonna 2011 elämyksellisiä oli naisvastaajissa 16 %, niin nyt heitä oli 24 %. Sairaanhoitajanaiset ovat siis yleisen arvomuutoksen aallonharjalla ja edustavat vahvasti niitä arvoja, jotka ovat muutenkin yleistymässä.

Taloustutkimuksen mukaan elämykselliset ovat individualisteja. He ovat uteliaita uusia asioita kohtaan ja arvostavat kokemusten keräämistä sekä sosiaalista verkottumista. Materiaalisten asioiden sijaan he hakevat elämyksiä ja kokemuksia. Elämykselliset eivät pidä säännöistä ja haluavat heimoutua yli rajojen. Eniten elämyksellisiä oli opiskelijavastaajien joukossa.

Myös sukupuolierot korostuivat sairaanhoitajien vastauksissa enemmän kuin viimeksi. Perinteisesti miehisinä pidetyt arvot olivat edustettuina vahvemmin. Miesten puolella suurin arvoryhmä on kuitenkin vaikuttajat. Lähes joka neljäs sairaanhoitajamiehistä kuului tähän ryhmään, kun koko väestöstä heidän osuutensa on vain 10 prosenttia.  Vaikuttajien arvoluokka oli myös kasvanut. Kun vuonna 2011 heitä oli miehistä 13 %, niin nyt heitä oli 23 %. Myös naisten osuus vaikuttajissa kasvoi.

Taloustutkimuksen mukaan vaikuttajat ovat itsenäisesti ajattelevia ja kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista. He ovat sitoutuneita muutokseen ja haluavat muuttaa ympäristöään enemmän omia arvojaan vastaaviksi. Heitä viehättää mukava elämä, jolla on idealistinen sisältö.

Taloustutkimuksen mukaan ihmisen arvot eivät muutu varhaisaikuisuuden jälkeen. Ikä onkin suurin arvoeroja selittävä tekijä. Henkilön koulutus- tai tulotaso ei heijastu arvoihin läheskään niin vahvasti kuin hänen sukupolvensa. Kyselytutkimukset ennakoivat, että parilla seuraavalla vuosikymmenellä suomalaisen yhteiskunnan arvoperusta muuttuu ryskyen ja rytisten. Tuskin koskaan historiassa nuorten ja vanhojen ikäluokkien arvomaailmoissa on niin suuria eroja kuin nyt.

– Oleellinen kysymys terveydenhuollon tulevaisuuden kannalta on se, miten ala työnantajana kykenee vastaamaan nykyisten sairaanhoitajien arvoihin ja ennakoimaan vasta työelämään siirtymässä olevien nuorten ikäluokkien arvomaailmaa.  Arvomuutos haastaa nykyisiä terveydenhuollon johtamiskäytäntöjä ja toimintakulttuuria. Tämä on näkynyt myös Sairaanhoitajaliiton tekemissä tutkimuksissa. Etenkin nuoret sairaanhoitajat  ovat tyytymättömiä ja haluavat muutosta, Sairaanhoitajaliiton kehittämispäällikkö Nina Hahtela sanoo.

Taloustutkimuksen Value graphics -arvotutkimukseen vastasi 5185 sairaanhoitajaa. Vastaajista 94 % oli naisia.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Nina Hahtela, Sairaanhoitajaliitto, nina.hahtela@sairaanhoitajaliitto.fi, puh. 010 321 3331
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Laura Niemi, laura.niemi@sairaanhoitajaliitto.fi, puh. 050 373 8602

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *