Erikoissairaanhoidon ammattirakenteen tulee pohjautua potilaiden hoidontarpeeseen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super arvostelee selvityksessään Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia, että lähihoitajien osaamista ei hyödynnetä erikoissairaanhoidossa.

Erityiseksi ongelmaksi nostetaan se, että lähihoitajat eivät voi toteuttaa täysipainotteisesti lääkehoitoa. Lisäksi Super on huolissaan siitä, että sairaanhoitajat vievät lähihoitajien työt. Hoitotyön johtajien todetaan vastustavan lähihoitajien osaamisen hyödyntämistä.

– On totta, että erikoissairaanhoidossa hoitohenkilöstö painottuu sairaanhoitajiin. Tälle on syynsä. Tästä ei pidä syyllistää hoitotyön johtajia, sillä erikoissairaanhoidon ammattirakenteen tulee pohjautua potilaiden hoidon tarpeeseen, Sairaanhoitajaliiton kehittämisjohtaja Nina Hahtela sanoo.

Hahtelan mielestä hoitotyö erikoissairaanhoidossa on yhä vaativampaa, joten hoitotyöntekijöillä tulee olla hyvät valmiudet monimutkaisten asioiden hallintaan. Tämä vaatii kykyjä, joka tutkimusten mukaan saavutetaan vasta sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnolla.

–  Lähihoitajakoulutus on oma itsenäinen koulutus, mutta sillä ei tuoteta sairaanhoitajakoulutuksella saavutettavaa osaamista. Erikoissairaanhoidossa lähihoitajien vakanssien muuttaminen sairaanhoitajien vakansseiksi on perustunut työn vaativuuteen sekä siihen, että lähi- ja perushoitajat ovat kouluttautuneet sairaanhoitajan ammattiin, Hahtela kertoo.

Kansainvälisen Institute of Medicinen (IOM) suosituksen mukaan työssäkäyvistä hoitajista 80 %:lla tulisi olla vähintään ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto vuoteen 2020 mennessä. Ammattikorkeakoulutasoisella koulutuksella on osoitettu yhteys parempiin potilastuloksiin ja pienempään kuolleisuuteen. Sairaanhoitajien suurempi osuus hoitohenkilöstörakenteesta korreloi positiivisesti lääkevirheiden ja haavainfektioiden vähenemiseen.

– Sairaanhoitajien suuremmalla määrällä on huomattu saavutettavan myös säästöjä, sillä sairaanhoitajat pystyvät itsenäisesti hoitamaan vaativimpiakin potilaita. Tämä on saanut erikoissairaanhoidon palkkaamaan sairaanhoitajia lähihoitajien sijaan.

Eritasoisella koulutuksella tuotetaan eritasoista osaamista. Sairaanhoitajaliitto pitää erilaisen osaamisen tarkoituksenmukaista hyödyntämistä yhtenä tärkeimpänä kysymyksenä, kun uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

3 kommenttia artikkeliin ”Erikoissairaanhoidon ammattirakenteen tulee pohjautua potilaiden hoidontarpeeseen

  1. Hei!
    Kirjoitus osui naulankantaan. Olen toiminut sairaanhoitajana, terveydenhoitajana, kätilönä yli 40-vuotta. Vanhustyön Johtajan virasta jäin eläkkeelle. Kyllähän asia on niin, että toimikoon kukin omassa ammatissaan tai käyköön opintonsa siihen osaamista vastaavaan ammattiin. Kyllä ei erikoissairaanhoidossa ole lähihoitajille paljon tehtäviä!!! Nyt pitkän työurani jälkeen sairastuin syöpään ja käyn sytostaatti hoidoissa ja osastolla ainaisen neutropenian takia, siellä tarvitaan todella erikoisosaamista, vaikka sairaanhoitajilla näyttää olevan kiire, eivät he koskaan siitä mainitse. Omassa viimeisessä työssä huomasin, että lähihoitajat eivät uskalla tehdä mitään itsenäisiä päätöksiä, vaan turvautuivat aina sairaanhoitajan selän taakse.

  2. Lähihoitajan toimenkuvia on perusterveydenhuollon kentällä monipuolistettu aivan riittävästi jopa niin , että sairaanhoitajana pelkään oman oikeusturvan vuoksi sekä kollegoiden.Lähihoitaja luulee osaavansa jo enemmän kuin kandilääkäri eli hattuun nousee.Myös sairaanhoitaja on tiimivastaava ja juridisessa vastuussa aina potilaista.Aina edes tiimivastaavalle sairaanhoitajalle lähihoitaja ei kerro hoitopäätöksistään vaan toteutta ne joskus jopa liian uskaliaasti.Perusterveydenhuollossa näet ei aina ole lääkäriä paIkalla. Mielestäni toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen kyllä, mutta vastuu, velvollisuudet ja rajat on tunnistettava.Olen aloittanut uran laitosapulaisesta, mielenterveyshoitajana ja nyt sairaanhoitajana, joten kyse ei ole siitä, ettenkö ymmärrä kaikkia näitä tasoja.Tosin työmoraali ja työnteko tuntuu olevan muutenkin tervaa lähihoitajkille.Kaikkien tulisi olla sairaanhoitajia työ luistaisi paremmin ja vastuu jakautuisi selkeämmin.Eli ei muutakuin lähihoitajat kouluttautukoon .Olen ammattiaylpeyden omaava sairaanhoitaja!

  3. Olen itse myös harkitsemassa lähihoitajaksi opiskelua. En tiennytkään että sairaanhoitajan ja lähihoitajan työpaikoissa on tällaista kilpailua. Kirjoituksessa sanotaan että erikoissairaanhoidon osaaminen saavutetaan vasta sairaanhoitajan amk-tutkinnolla. Mietin vain voiko lähihoitajan koulutuksen jälkeen suuntautua vaivattomasti tuolle linjallle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *