Henkilöstömitoitus iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa

Sairaanhoitajaliitto suhtautuu lausunnossaan varauksellisesti hallituksen esitykseen Eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta. Lakialoitteessa valtioneuvostolle annettaisiin asetuksenantovaltuus ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon henkilöstömitoituksesta.

Pelkona on, että tiettyyn lukuun perustuva minimimitoitus kääntyy maksimimitoitukseksi. Henkilöstömäärän tulisi perustua asiakkaiden ja potilaiden hoitoisuuteen. Ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarjoaviin yksiköihin pitäisi mitä pikimmiten saada valtakunnallisesti yhteneväiset hyvän hoidon mittarit. Jäykkä mitoitus voi vaikeuttaa uusien joustavien palveluiden suunnittelua ja käyttöönottoa.

Kahden vuoden seurannassa (2013, 2014) mitoituksessa on menty parempaan suuntaan. 2014 mitoitussuositus (0,5) alittui 7 prosentissa ympärivuorokautista hoitoa tarjoavista organisaatioista. Yli puolessa työyksiköissä mitoitus oli yli 0,6 ja viidennessä työyksiköistä yli 0,7. Sairaanhoitajaliitto pitää lakiesitystä ylimitoitettuna. Sen sijaan, alimitoitetuilta työyksiköiltä pitäisi vaatia asiasta kirjallista selvitystä.

Sairaanhoitajaliitto korosti lausunnossaan hoidon tasalaatuisuuden varmistamista. Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavat yksiköt ovat vaativia työympäristöjä, joissa tarvitaan korkeasti koulutettua hoitohenkilöstöä varmistamaan asiakkaiden ja potilaiden laadukas hoito ja turvallisuus. Hoitohenkilökunnalla tulee olla erityistä osaamista mm. lääkityksestä, asentohoidoista sekä äkillisistä terveydentilan muutoksista.

Sairaanhoitajaliitto pitää tärkeänä, että ehdotettu asetuksenantovaltuus valmistellaan huolella ja laajalla kuulemisella. Mikäli mitoitukseen päädytään, pitäisi sen koskea vain sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Avustavan henkilöstön työpanos tulee määritellä erikseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *