Ihmisen parhaaksi -palkinto skitsofrenian uusiutumista ehkäisevälle työryhmälle

DS2_9516k

Kuvassa Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen, Ihmisen parhaaksi -palkinnon vastaanottanut osastonhoitaja Lars Liljeström ja Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto. Kuva: Tuomo Antikainen.

Vuoden 2015 Ihmisen parhaaksi -palkinto luovutetaan tänään Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan psykoosilinjan, Peijaksen sairaalan, osastolle P1. Osasto on kehittänyt skitsofrenian uusiutumisvaiheita ehkäisevää toimintamallia, joka tunnetaan myös nimellä Feeniks-projekti. Ihmisen parhaaksi -palkinnon arvo on 5000 euroa, ja sen lahjoittajina ovat Suomen Messusäätiö ja Suomen sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy.

Ihmisen parhaaksi -palkinnon ottaa vastaan Sairaanhoitajapäivien avajaisissa psykoosiklinikan osastonhoitaja Lars Liljeström, joka on toiminut Feeniks-projektin koordinoijana sen alusta asti eli vuodesta 2012. Projektin ansiosta skitsofreniapotilaiden osastojaksot ovat pienentyneet merkittävästi.

– Toimintamallin tavoitteena on sitouttaa skitsofreniaa sairastavia avohoitopotilaita lääkehoitoon ja sitä kautta estää psykoosin pahenemisvaiheita ja sairaalaan joutumista. Ennen toimintamallin aloittamista potilaat palasivat takaisin osastolle vain muutaman päivän päästä sieltä lähdettyään, toteaa Liljeström.

Lääkehoitoon sitoutumista estää se, että potilaat lopettavat lääkkeidenkäytön silloin, kun olo alkaa tuntua paremmalta. Lääkkeet eivät kuitenkaan paranna skitsofreniaa, vaan ne pitävät oireet poissa tai lieventävät niitä. Feeniks-projektissa lääkehoito toteutetaan injektiolääkityksenä joko kahden viikon välein tai kerran kuukaudessa. Lääkehoitoon sitouttamisen lisäksi toimintamallin tarkoituksena on myös psykoedukaatio eli tiedon antaminen mm. lääkehoidon tärkeydestä sekä potilaille että heidän omaisilleen.

– Monesti myös skitsofreniaan sairastuneen omaisella on kysymyksiä tai huolia hoidosta, joten tarjoamme tietoa ja apua myös heille. Omaisten ryhmä kokoontuu joka toinen viikko, ja tapaamisissa on aina mukana myös potilaita kertomassa heidän näkökulmastaan, mitä skitsofrenia on. Jatkossa koulutamme Feenix-ryhmän osallistujista myös vertaistukijoita ja kokemusasiantuntijoita muille skitsofreniaa sairastaville, Liljeström sanoo.

Vaikuttavat tulokset

Feeniks-projektiin kuuluu 10 potilasta, ja ennen projektin alkua heidän keskimääräinen sairaalassaoloaikansa oli 180 päivää vuodessa. Vuoden jälkeen hoidon aloittamisesta kahdeksan kymmenestä oli pysynyt ilman sairaalahoitoa. Kahdella sairaalahoidossa olleella potilaalla sairaalapäivien määrät olivat huomattavasti aiempaa pienemmät. Yksi projektissa mukana olleesta on työllistynyt aktiivisesti ja toinen on mukana Työ- ja elinkeinotoimiston järjestämässä harjoitteluohjelmassa.

– Yhteiskunnan kannalta Feeniks-projektin toimintamalli on säästänyt yli 300 000 euroa vuodessa sairaalajaksojen vähentymisenä. Merkittävää on myös se, että potilailla on mahdollisuus kuntoutua riittävästi osallistuakseen työelämään, Liljeström listaa.

Feeniks-projekti on saanut paljon hyvää palautetta potilailta ja heidän omaisiltaan. Toimintamalliin ovat käyneet perehtymässä psykoosipoliklinikat eri puolilta Suomea.

– Toimintamallilla on saatu hyviä tuloksia aikaan ja potilaille on tullut tunne, että heitä kuunnellaan ja heidän paranemisensa on tärkeää. Kuvaavaa on se, että toimintamallin nimi eli Feeniks-projekti tuli suoraan osallistujilta, Liljeström sanoo.

Ihmisen parhaaksi -palkinto

Ihmisen parhaaksi on tunnustuspalkinto väestön hyvinvoinnin edistäjälle, ja se jaetaan vuosittain Sairaanhoitajapäivillä. 5 000 euron arvoisen palkinnon lahjoittavat Suomen Messusäätiö ja Suomen sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy. Tänä vuonna palkinto myönnetään kahdeksannen kerran.

Ihmisen parhaaksi -palkinto voidaan myöntää henkilölle tai taholle, joka on edistänyt hoitotyötä ja ihmisten hyvinvointia. Ihmisen parhaaksi 2015 -palkintoraadissa olivat Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto ja markkinointipäällikkö Johanna Parmanen, Sosiaali- ja terveysministeriöstä TtT, neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, pääsihteeri Ritva Halila sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta Etenestä, Itä-Suomen yliopistosta hoitotyön lehtori Mari Kangasniemi, Sairaanhoitaja-lehdestä päätoimittaja Eva Agge ja sekä Messukeskuksesta tiedottaja Antti Karjunen.

Yksi kommentti artikkeliin ”Ihmisen parhaaksi -palkinto skitsofrenian uusiutumista ehkäisevälle työryhmälle

  1. Haluan esittää kiitokseni Teille, kun vietämme tänään sairaanhoitajien päivää!
    Teette arvokasta työtä psykiatristen asiakkaiden ja heidän läheistensä hyväksi!
    Kaikkea hyvää, voimia ja pitkäjänteisyyttä Teille toivoen
    Maria Komu, psyk. esh., hoitotieteen opiskelija

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *