Sairaanhoitajat suhtautuvat myönteisesti teknologiaan

Sairaanhoitajat ja teknologia

Sairaanhoitajaliiton tekemä kysely paljastaa, että teknologiasta on tullut kiinteä osa sairaanhoitajan työtä ja siihen suhtaudutaan myönteisesti. Noin 80 prosenttia kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista haluaa olla mukana kehittämässä teknologian hyödyntämistä hoitotyössä.

Kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista yli 90 % ilmoitti käyttävänsä työssään teknologisia apuvälineitä. Yleisimpiä työvälineitä ovat sähköiset potilastietokannat, tietojärjestelmät, päätöksentekojärjestelmät ja lääkintälaitteet. Uudet teknologiset sovellutukset, kuten peli- tai mobiilisovellukset, virtuaaliklinikat tai robotiikka eivät kuitenkaan vielä näy sairaanhoitajien arjessa.

– Kysely toi esiin myös sen, että suhtautuminen teknologiaan vaihtelee selkeästi eri ikäryhmissä. Alle 35-vuotiaista sairaanhoitajista yli 80 prosenttia koki, että teknologia helpottaa työtä, kun taas yli 56-vuotiaista vain 57 prosenttia. Osaaminen vaikuttaa selkeästi suhtautumiseen. Nuoret arvioivat oman teknologiaosaamisena paremmaksi kuin vanhemmat sairaanhoitajat ja kokevat myös paremmiksi omat mahdollisuutensa päästä päivittämään osaamistaan, kehittämisjohtaja Nina Hahtela sanoo.

Nuorten työntekijöiden luonteva suhtautuminen teknologiaan asettaa myös uusia odotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajille. Vain alle puolet kyselyyn vastanneista nuorista sairaanhoitajista oli sitä mieltä, että heidän työpaikkansa hyödyntää rohkeasti uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia.

– Jatkossa uuden teknologian hyödyntäminen lisää työpaikan houkuttelevuutta ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon alan vetovoimaa etenkin nuorten parissa. Näyttää myös siltä, että hoitohenkilökunnalla on selkeästi valmiutta osallistua kehittämistyöhön. Jopa 80 prosenttia kaikista vastanneista iästä riippumatta haluaa olla mukana kehittämässä teknologian hyödyntämistä hoitotyössä, Hahtela sanoo.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto pitää tärkeänä, että tulevaisuuden sairaanhoitajan koulutus pysyy kehityksen mukana ja on ajanhermolla. Sen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla tulee huomioida eri-ikäisten työntekijöiden erilainen osaamistaso.

– Sairaanhoitajan on jo nyt perustyössään hallittava lukuisten teknisten laitteiden ja tietoteknologian käyttö. Uudet sähköiset palvelut ja digitalisaatio kasvattavat henkilöstön osaamisvaatimuksia entisestään. Työssä jaksaminen ja työurien pidentäminen edellyttävät, että myös iäkkäimpien hoitohenkilöstön teknologiaosaamisesta ja mahdollisuudesta päivittää omaa osaamista huolehditaan. Lyhytnäköistä olisi myös jättää hyödyntämättä työntekijöiden halukkuutta osallistua teknologiatalkoisiin, Merasto sanoo.

Sähköisesti toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 464 sairaanhoitajaa.

Keskustelu jatkuu SuomiAreenalla: Tulevaisuuden eväät hoitotyössä
Sairaanhoitajaliitto täyttää tänä vuonna täydet 90 vuotta. Haluamme suunnata katseemme eteenpäin ja herättää SuomiAreenalla keskustelua hoitotyön tulevaisuudesta.

Tulevaisuusdebatti: Robottihoitajat tulevat! Olemmeko valmiita?
Maanantaina 13.7. klo 14-15.15, SuomiAreena -piha, Antinkatu 2

Katso video aiheesta!

Sairaanhoitajaliiton koko viikon ohjelma Porissa 13.-17.7.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Merja Merasto: merja.merasto(at)sairaanhoitajaliitto.fi
Kehittämisjohtaja Nina Hahtela, nina.hahtela(at)sairaanhoitajaliitto.fi
Viestintä- ja markkinointijohtaja Laura Niemi, laura.niemi(at)sairaanhoitajaliitto.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *