Tulevaisuuden sairaanhoitaja erikoistuu ja soveltaa

tulevaisuuspaneeli_svPotilas nousee hoidon keskiöön ja häntä hoidetaan paikasta riippumatta moniammatillisesti. Kliiniset taidot pysyvät tärkeinä, mutta erikoistuminen ja kriittinen tiedonhankinta korostuvat. Näin näkivät Sairaanhoitajaliiton ja Sairaanhoitajien koulutussäätiön seminaariosallistujat Helsingissä.

Mitä taitoja tulevaisuuden sairaanhoitaja tarvitsee? Aihetta pohdittiin Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus tehdään – kristallipallo hallussa? -seminaarissa.

Turun yliopiston professori Helena Leino-Kilpi pitää tärkeänä hoitotieteen näyttöjen soveltamista käytäntöön. Implementoinnin rooli tulee korostumaan. Tiedämme esimerkiksi, miten painehaavoja ehkäistään, mutta siitä huolimatta niitä esiintyy. Hänen vierailemassaan pitkäaikaispotilaiden hoitopaikassa Kiinassa ongelmasta oli päästy poistamalla hoitajien kanslia ja lisäämällä heidän läsnäoloaan potilashuoneessa.

– Tiede on olemassa siksi, että potilas saa parasta hoitoa, Leino-Kilpi muistuttaa.

Sosiaali- ja terveysaloja ollaan yhdistämässä muuallakin kuin Suomessa. Leino-Kilven mukaan selkeää suuntaa ei ole muissakaan Euroopan maissa, mutta Iso-Britannia on edellä siinä, miten potilas otetaan hoitoon mukaan. Potilaan näkökulmaa korostavat myös kokemusasiantuntija Annukka Harjula Kokoa-yhdistyksestä ja Husin hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho.

– Potilaille tärkeää on kohtaaminen ja läsnäolo. Se ei vaadi aikaa. Kyse on pienistä eleistä tai katsekontaktista, Harjula sanoo.

Potilaat tulee ottaa nykyistä paremmin mukaan omaan hoitoonsa. Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto näkee potilaan roolin muuttuvan aktiivisemmaksi sekä hoidon jalkautuvan koteihin, kauppakeskuksiin ja työpaikoille.

Vuorovaikutuksen merkityksestä puhuu myös ylitarkastaja Johanna Moisio opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Se pitää sisällään ymmärryksen monikulttuurisuudesta.

Koulutuksesta yksilöllisempää

Sairaanhoitajaopiskelijoiden taustat ovat tulevaisuudessa entistä kirjavampia ja odotukset räätälöityyn, yksilölliseen koulutukseen kasvavat, uskoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntija Pirjo Tiikkainen. Johanna Moisio näkeekin tulevaisuuden koulutuksen ”À la cartena”, josta opiskelija poimii itselleen sopivat.

Itsenäisen tiedonhaun ja päätöksenteon merkitys kasvaa. Sitä tarvitaan myös työelämässä hoitoratkaisuja tehdessä.

Kliinisten taitojen merkitys säilyy ja niiden pitäminen ajan tasalla on entistä tärkeämpää. Kyse on myös toisten ammattiryhmien kunnioittamisesta ja yhdessä työskentelystä. Sosiaali- ja terveysalan tehtävät lähenevät toisiaan, ja Kuopiossa on todettu ristikkäisten harjoittelujen vaikuttavan myös ammattilaisten asenteisiin myönteisesti.

Toisaalta tulevaisuuden sairaanhoitajien on voitava erikoistua tai vaihtaa suuntautumistaan nykyistä helpommin. Myös ammattikorkeakoulujen on keskitettävä osaamistaan.

– Tutkinto-osia tulee tarjota tulevaisuudessa täydennyskoulutuksena, Johanna Moisio linjaa.

Mielenterveyteen liittyvän hoidon rooli kasvaa, uskoo Ulla-Marja Urho. Se on myös selkeästi suurimpia kustannuksia aiheuttava alue. Uusilla tavoilla tehdä työtä päästään merkittäviin säästöihin.

– Psykiatrista osaamista tarvitaan sairaanhoitajan työssä joka alalla. Ihminen on kokonaisuus, muistuttaa Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelija Laura Virtanen.

Leino-Kilpi katsoo myös esimerkiksi anestesiahoitotyön merkityksen kasvavan.

Riskejä on uskallettava ottaa

– Kaukonäköisyyttä ja ketteryyttä tarvitaan, uskoo Sairaanhoitajien koulutussäätiön puheenjohtaja Päivi Voutilainen.

Futuristi Elina Hiltunen kannustaa suhtautumaan tulevaisuuteen terveellä nöyryydellä, pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ja ennakoimaan. Organisaation on hyvä miettiä omat kriittiset tekijänsä, seurata trendejä ja heikkoja signaaleja.

– Uuteen liittyy aina riski, mutta kuten Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on sanonut, suurin riski on olla ottamatta riskejä, futuristi painottaa.

Teksti: Salla Virta

5 kommenttia artikkeliin ”Tulevaisuuden sairaanhoitaja erikoistuu ja soveltaa

 1. Hyviä näkökulmia. Itse olisin nostanut esille palvelujen integraation ja mikä rooli sairaanhoitajalla on siinä, Digitalisaation vaateet ja muuttuva sairaanhoitajan rooli. – miten tämä näkyy ohjauksessa yms. Yksi näkökulma myös hoidon vaikuttavuus, miten hoitotyö on vaikuttavaa.

  • (Y) artikkelista.

   Sisätauti-kirurgisena sairaanhoitajana (sh) totean – Hiljainen tieto hoitotyössä ja sen soveltaminen – muuttuvat hoitoympäristöt, raportointi ja tiedon kulku eri työyksiköiden välillä. Taitaa olla aika yksinkertaistaa potilastietojärjestelmiä – asiakkaan/potilaan hoidossa erilaiset potilastietojärjestelmät toimivat ”apuvälineenä”.

 2. Ja sitten kun on joku tiukan erikoisalan osaaja (ensihoitaja amk), niin tahdotaankin, että siitä tulee enemmän osaa-vähän-sitä-tätä-ja-tota, muttei mitään kunnolla.. Sitähän tuolla uudella opsilla ajetaan takaa, kun ensimmäiset 180op ollaan ihan samoja touhuja kuin saikkariopiskelijatkin…

  • Hei! Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa ensihoitajat terveydenhuollon ammattihenkilöiksi sairaanhoitajina. Näin ollen ensihoitajille tulee varmistaa koulutuksen myötä sairaanhoitajan osaaminen. Toivottavasti tämä osaaminen tuntuu enemmän mahdollisuudelta kuin uhkalta tai turhalta. Se mahdollistaa työskentelyn hyvin erilaisissa hoitotyön yksiköissä ja myös joustavan liikkumisen Euroopassa, kun osaaminen vastaa sitä mitä ammattipätevyysdirektiivissä (direktiivi 2005/36/EY, muokattu direktiivillä 2013/55/EU) edellytetään yleissairaanhoidosta vastaavalta sairaanhoitajalta (180 ECTS). Tulevaisuudessa väestö vanhenee, krooniset taudit lisääntyvät ja ihmisiä hoidetaan enenevästi kotona. Tämä saattaa vaikuttaa myös ensihoitajien työnkuvaan siten, että akuuttien tilanteiden hoidon lisäksi se sisältää entistä enemmän myös iäkkäiden potilaiden hoitoa ja hoidon tarpeen arviointia kotona. Toivon, että saat opintojesi aikana riittävän vankan ja monipuolisen osaamisen, jolla on hyvä lähteä työelämään. Onnea opintoihisi!
   Anna Suutarla, kansainvälisten asioiden päällikkö, Sairaanhoitajaliitto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *