Vuoden osastonhoitaja Petra Ylikukkonen: ”panostetaan nuoriin ja arvostetaan kokeneempia”

”Koen olevani hyvä esimies, jos olen kyennyt mahdollistamaan hienojen alaisteni työn eteenpäin viemisen niin, että se palvelee hyvää potilasturvallisuutta”, vuoden 2014 osastonhoitajaksi valittu Petra Ylikukkonen sanoo.

”Koen olevani hyvä esimies, jos olen kyennyt mahdollistamaan hienojen alaisteni työn eteenpäin viemisen niin, että se palvelee hyvää potilasturvallisuutta”, vuoden 2014 osastonhoitajaksi valittu Petra Ylikukkonen sanoo.

Sairaanhoitajaliiton tammikuussa julkistaman työolobarometrin tulokset kertovat, että erityisesti nuoret sairaanhoitajat ovat entistä tyytymättömämpiä työhönsä ja johtamiseen työpaikoilla. Vuoden 2014 osastonhoitajaksi valittu Petra Ylikukkonen työskentelee Helsingissä, Töölön sairaalan neurokirurgian tehovalvonnassa. Hänellä on 10 vuoden kokemus esimiestyöstä, 75 alaista ja selkeitä ajatuksia siitä, miten barometrin tuloksiin voitaisiin vaikuttaa.

”Etenkin nuorten sairaanhoitajien kohdalla esimiestyö on keskeisessä roolissa. Uusi työntekijä pitää ottaa vastaan niin, että hänelle laaditaan systemaattinen urasuunnitelma ja asetetaan tavoitteet, jotka ovat oikeassa suhteessa kulloiseenkin osaamiseen. Edetään siis ammattiuramallin mukaan, jolloin aloittelevasta sairaanhoitajasta tulee aikanaan kokenut, ja kokeneesta sitten pätevä. Tässä tarvitaan koko työyhteisön tukea, Petra Ylikukkonen sanoo.”

”Paras palkinto minulle esimiehenä on työntekijä, joka kolmen vuoden kuluttua osaa hommansa, on siihen sitoutunut, ja myös jaksaa työssään paremmin. Nuoria pitää myös kuunnella ja antaa heille vastuuta. Heillä on hienoja ideoita, joita pitää voida toteuttaa. Esimerkiksi meillä otettiin käyttöön yhtenäinen elvytyskoulutus.”

Paperihommia ja it-taitoja
Petra on huomannut muutokset esimiestyössä viimeisen 10 vuoden aikana. ”Paperityötä ja henkilöstöhallintoa on tullut valtavasti lisää. Myös erilaisten tietojärjestelmien hallitseminen ja käyttö on isossa roolissa”, hän listaa. ”Oma työni vaatii hillitöntä työajan hallintaa, ja siinä apuna on selkeä vuosikello. Ja ilman asiantuntijasairaanhoitajaa sekä apulaisosastonhoitajia en pärjäisi millään. Heidän avullaan asioita saadaan hoidettua ja vietyä eteenpäin”, Petra kiittää.

Positiivista on se, että HUS:n alueella moniin asioihin on tullut yhteiset toimintaohjeet. ”HUS:n johdolta on myös tullut enemmän yhteisiä tavoitteita, kuten vaikkapa sairaanhoitajien iv-lääkehoitoluvan uusiminen viiden vuoden välein. Ja esimerkiksi työajoissa on nykyisin enemmän joustoa, mikä on hieno juttu jos kotona on pieniä lapsia”, hän luettelee viime vuosien muutoksia.

Vaikuttaminen, vastuu ja luottamus
Petran mielestä esimiestyössä parasta on se, että pääsee vaikuttamaan asioihin. ”Koen, että työni osastonhoitajana on merkityksellistä. Oma tehtäväni ja tavoitteeni esimiehenä on ennen kaikkea luoda puitteet mahdollisimman hyvälle potilastyölle ja varmistaa, että potilaita hoitavat ammattitaitoiset sairaanhoitajat. Potilasturvallisuus on kaikkein tärkeintä”.

Jotta esimies voi onnistua omassa roolissaan, hän nostaa kaksi tekijää ylitse muiden: ”keskinäinen luottamus on aivan välttämätöntä, niin oman esimiehen kuin alaistenkin välillä. Lisäksi vastuiden pitää olla jaettu niin, että ne tukevat toimintaa.”

Petran mielestä myös alaisten pitää kantaa vastuunsa työpaikan ilmapiiristä. ”Jos työpaikalla on ongelmia, toivon että ne tuodaan rakentavasti esille ja nähdään, että ratkaisu voidaan löytää yhdessä. Yksittäisen alaisen pitää oppia antamaan palautetta esimiehelleen. Peräänkuulutan avointa ja keskustelevaa kulttuuria.”

Tulokset nousuun
Entä miten ne barometrin tulokset saataisiin paremmiksi? Petra Ylikukkosella on resepti valmiina: ”Osastonhoitajien hyvät käytännöt pitäisi saada laajemmin jakeluun. Laitetaan paukkuja nuorten sairaanhoitajien perehdytykseen. Työpaikalla tarvitaan keskustelevaa ilmapiiriä ja myös osastonhoitajille mahdollisuus tuulettaa työtään esimiestensä kanssa. Emmekä voi unohtaa vanhempiakaan sairaanhoitajia, joiden työkokemus luo potilasturvallisuutta. Heidän arvokasta tietoaan pitää saada siirrettyä nuoremmille.”

Teksti ja kuva
Tuomo Antikainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *