Arvokas päämäärä

Sairaanhoitaja 20161121 Tutkiva Hoitotyö-lehden uusi päätoimittaja Mari Kangasniemi. Helsinki. Kuva: Leena Koskela

Tutkiva Hoitotyö -lehden uusi päätoimittaja  Mari Kangasniemi tutkii hoitotyön etiikkaa. Hän haluaa löytää vastauksia, mitä hoitotyössä konkreettisesti tapahtuu. Kuva: Leena Koskela

Tutkiva Hoitotyö -lehden uusi päätoimittaja, dosentti Mari Kangasniemi Itä-Suomen yliopistosta, haluaa kehittää edelleen tiedon käytettävyyttä ja saatavuutta.

”Tiedeviestinnän tulee vastata lukijan tarpeisiin ja muutoksiin terveydenhuollossa. Tiivis vuorovaikutus lukijoiden kanssa on tavoitteena myös Tutkiva Hoitotyö -lehdessä ja voi tapahtua esimerkiksi uudessa Fiocare-oppimisympäristössä”, Kangasniemi sanoo.

Kangasniemen mielestä Tutkiva Hoitotyö -lehden perusajatus palvella käytännön hoitotyötä, opetusta ja johtamista on hyvin arvokas.  ”Kannattaa pyrkiä julkaisemaan uutta tietoa, jota syntyy erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä, ja jakaa sitä”, hän kannustaa.

Mari Kangasniemi opettaa maisteri- ja tohtoriopiskelijoita, ohjaa opinnäytetöitä, luennoi hoitotyön ja terveydenhuollon etiikasta ja tutkimusmenetelmistä Itä-Suomen yliopistossa. Hän puhuu usein terveydenhuoltoon, etiikkaan tai robotisaatioon liittyvissä tapahtumissa, ja hän on mukana kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa.

Eettinen osaaminen on pääomaa

Hoitotyön eettisiä kysymyksiä tutkiva Mari Kangasniemi sanoo, että sairaanhoitajan eettinen osaaminen on osa ammatin pääomaa ja sen erityispiirre. Ammattietiikan näkökulmasta sairaanhoitajat muodostavat ammattiryhmän, jonka toiminta on ennakoitavissa, kun kaikki toimivat samojen periaatteiden ja yhteisen arvomaailman mukaisesti.

Eettinen osaaminen esimerkiksi robottien käyttöönotossa tarkoittaa sitä, että sairaanhoitaja osaa tunnistaa eettiset näkökohdat, jotka liittyvät salassapitovelvollisuuteen, potilaan oikeuksiin ja yksityisyyteen.

”Kun sairaanhoitajalla on eettistä osaamista, hän kykenee tunnistamaan näitä kysymyksiä osana kliinistä hoitoa”, Kangasniemi sanoo.

”Yhteisen arvomaailman pohtiminen on tärkeää myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa. Sairaanhoitajat tekevät työtään moniammatillisesti ja muutoksissa pitäisi keskustella myös terveydenhuollon ammattirajat ylittävästä arvopohjasta, yhteiseen tavoitteeseen tähtäävän työn kollegiaalisuudesta ja ammattietiikasta.”

Eettiset kysymykset näkyviksi

Uteliaisuus miksi-kysymyksiin ajoi Mari Kangasniemen tutkijaksi. Halu tietää, mitä asiat tarkoittavat ja perustelujen löytäminen sille, mitä hoitotyössä konkreettisesti tapahtuu, olivat mielessä opiskeluaikanakin.

”Etiikka ohjaa kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa arjen kohtaamisista johtamiseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kun tiedetään asioiden perustelut, ymmärretään paremmin myös muutoksia”, Kangasniemi sanoo.

Hän haluaa tehdä etiikkaa näkyväksi myös poliittisessa päätöksenteossa.  Etiikan näkökohdat ovat olleet voimakkaasti esillä keskusteluissa robotisaatiosta.

”On hienoa, että ajoissa puhutaan siitä, miten sairaanhoitajien työ muuttuu ja mikä on oikein ja väärin, näin vaikutetaan kehitykseen oikeaan aikaan.” Teksti: Minna Pauliina Kataja

tutho-4

Tutkiva Hoitotyö -lehti julkaisee suomen- ja ruotsinkielisiä alkuperäisartikkeleita, jotka edistävät näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä. Lehdellä on Julkaisufoorumin luokitus 1.

TUTKIVA HOITOTYÖ -lehti

2003 Lehden perustamisvuosi

2009 Tiivistelmät Cinahl ja Medic -tietokannoissa

2013 Tiivistelmät sairaanhoitajat.fi:ssä

2016 Fiocare-oppimisympäristössä arkisto 2012–2014

 

PÄÄTOIMITTAJAT

2003-2005 Sirkka Lauri

2005-2009 Helvi Kyngäs

2010-2016 Tarja Pölkki

2017- Mari Kangasniemi

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *