Laajavastuinen sairaanhoitaja muuttaa sote-palveluita

Lataa Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sote-palveluihin -raportti sivun lopusta.

Terveydenhuollon työnjaon kehittäminen on keskeistä, kun sote-palveluja uudistetaan. Sairaanhoitajaliiton puheenjohtajan Merja Meraston mukaan sairaanhoitajien uusilla työnkuvilla voidaan edistää sote-uudistuksen kärkitavoitteita: vähennetään palveluiden eriarvoisuutta, parannetaan oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja palveluketjujen sujuvuutta sekä hallitaan kustannuksia.

Valtiontalouden tarkastusviraston tuoreen raportin mukaan työnjaon kehittäminen on välttämätöntä, jotta taloudellisen kestävyysvajeen aikana voidaan turvata riittävät sote-palvelut. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän arvion mukaan perusterveydenhuollon hoitajavastaanottojen lisääminen nykyisestä voisi tuoda huomattavia kustannussäästöjä, jopa noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Suomen sairaanhoitajaliitto ry julkistaa maanantaina 11.4.2016 raportin, jossa tarkastellaan sairaanhoitajan uudenlaisia työnkuvia. Siinä esitellään asiantuntijasairaanhoitajan ja kliinisen hoitotyön asiantuntijan työnkuvat. Näissä tehtävissä vaaditaan vankka työkokemus sekä ylemmän korkeakoulututkinnon tuottamat tiedot, taidot ja pätevyys. Tavoitteena on kehittää uusia työnkuvia ja työnjakoa väestön parhaaksi.

Asiantuntijasairaanhoitajat sujuvoittavat hoitoon pääsyä

Asiantuntijasairaanhoitajat arvioivat itsenäisesti hoidon tarvetta ja hoitavat osan potilaista, joilla on akuutteja tai kroonisia sairauksia. He koordinoivat potilaan kokonaishoitoa ja tukevat omahoitoa. Heillä voi myös olla rajattu lääkkeenmääräämisoikeus.

STM:n työryhmä on ehdottanut sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista esim. erikoissairaanhoitoon. Tällä hetkellä oikeus on noin 200 sairaanhoitajalla.

Kliinisen hoitotyön asiantuntija varmistaa tutkimusnäytön

Kliinisen hoitotyön asiantuntijan työnkuva liittyy puolestaan hoitotyön kehittämis- ja kouluttamistehtäviin. Näissä tehtävissä toimii tällä hetkellä Suomessa 55 sairaanhoitajaa ylipistosairaaloissa, keskussairaaloissa ja perusterveydenhuollossa. Suurin osa heistä työskentelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS).

”Kliinisen hoitotyön asiantuntija auttaa moniammatillisessa yhteistyössä sairaanhoitajia ja koko organisaatiota kehittymään. Olemme yhtenäistäneet hoitokäytänteitä ja viemme näyttöön perustuvaa hoitotyötä eteenpäin. Tavoitteena on, että potilas saa parasta mahdollista hoitoa”, hoitotyön kliininen asiantuntija ja raportin tuottaneen työryhmän puheenjohtaja Jaana Kotila HUS:sta sanoo.

Työnjako parantaa hoidon tasa-arvoa

Sairaanhoitajaliiton kansainvälisten asioiden päällikkö Anna Suutarla muistuttaa, että terveyserot ovat Suomessa huomattavia eri alueita sekä sosioekonomista asemaa verrattaessa. Työnjaon kehittäminen lisää terveyden tasa-arvoa.

”Asiantuntijasairaanhoitaja voi esimerkiksi entistä itsenäisemmin hoitaa potilaita alueellaan ja konsultoida tarvittaessa lääkäriä vaikkapa etäyhteyden välityksellä”, hän jatkaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *