Sähköisten palveluiden strategia käytännön työvälineeksi

aaaaaa-1

Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015-2020 julkaistiin 25.1.2016 Helsingissä.

Sairaanhoitajaliitto julkaisi sähköisten palveluiden strategian vuosille 2015–2020. Strategian tarkoituksena on kuvata hoitotyön luonteen ja sairaanhoitajan työympäristön muuttumista eri näkökulmista.

Strategian taustalla on Sairaanhoitajaliiton kymmenhenkinen eHealth-asiantuntijaryhmä.

Lehtori Outi Ahonen toimi strategian kirjoittajaryhmän puheenjohtajana.

– Halusimme tehdä strategian, joka auttaa sähköisten terveyspalvelujen kehittämisen arjessa, jokapäiväisessä hoitotyössä, kuvaa Ahonen strategiaryhmän työtä.

Sähköisissä terveyspalveluissa Outi Ahonen näkee sairaanhoitajan kannalta tärkeimmäksi ajattelun muuttamisen niin, että kansalaiset ja asiakkaat ovat yhä aktiivisemmin mukana määrittelemässä omien tietojensa käyttöä ja hoitopäätöksiä. Sairaanhoitajan tehtävä on Ahosen mielestä tukea ja ohjata heitä tässä.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto painottaa liiton haluavan olla strategiallaan vahvasti mukana sähköisten terveyspalvelujen edistämisessä.

– Näen, että tehtävämme on ennen kaikkea muuttaa asenneilmastoa suotuisammaksi.

Teknologia voi monin tavoin tukea asiakkaan osallisuutta. Ahonen antaa esimerkin: Potilas laittaa iltayöstä tiedon voinnistaan sähköiseen ohjausportaaliin. Aamulla poliklinikan hoitaja vastaa ja antaa toimintaohjeet. Näin voidaan välttää käynti terveyskeskuksessa tai sujuvoittaa huomattavasti tulevaa asiointia, jos se on tarpeellinen.

Sähköisen palvelun strategiassa määritellään neljä osaamistasoa.

Sairaanhoitajaliiton eHealth-asiantuntijaryhmän Henna Granqvist on sitä mieltä, että sairaanhoitajakunta laajasti ajateltuna sijoittuu tasolle yksi.

– Meillä on paljon asiantuntijoita, jotka osaavat erinomaisesti sisällön kirjaamisen. Kun mennään tiedon hyödyntämiseen, tiedolla johtamiseen tai vielä laajemmin tietoteknologian mahdollistamiseen, vahvoja ammattilaisia on vain vähän, kertoo Granqvist.

Meidän iäkkäät asiakkaamme eivät käytä sähköisiä palveluita -ajattelu romukoppaan

Tietohallintokoordinaattori Henna Granqvist pitää yllättäen yhtenä sähköisten palveluiden isoimpana eettisenä riskinä sairaanhoitajien ennakko-oletuksia asiakaskunnan kyvyistä käyttää sähköisiä palveluita.

Granqvist painottaa vahvasti sitä, että sähköisen asioinnin palveluiden ennakkoluuloton esittely asiakkaalle on sairaanhoitajan tehtävä.

– Sen sijaan meidän ei tarvitse ennalta yrittää arvioida asiakkaan kykyä tai halua käyttää niitä. Tarjoa kaikille asiakkaillesi mahdollisuus ja opasta tarvittaessa, Granqvist kannustaa.

Granqvist kehottaa myös oman työn kehittämisen nimissä nostamaan esiin kaikki prosessin vaiheet, joissa sähköinen asiointi voisi hyödyttää joko asiakasta, ammattilaista tai molempia.

– Kannusta kollegaasi toimimaan samoin. Haasta koko työyhteisö, yllyttää Granqvist.

Sähköisten palveluiden eettisyydestä huolissaan olevia Ahonen muistuttaa siitä, että sairaanhoitajan eettiset ohjeet vaitiolovelvollisuuksineen ovat aivan yhtä tärkeitä, kun toimitaan sähköisesti.

Some mahdollistaa

Strategia nostaa sosiaalisessa mediassa toimimista.

– Sairaanhoitaja voi oman työnsä ohessa toimia esimerkiksi työyhteisönsä some-vastaavana kuten Eksotessa on tehty, vinkkaa Granqvist.

Hän antaa esimerkin Eksoten Huoli sukupuolitaudista -lomakkeesta, jota mainostetaan somessa kysymällä, tuntuuko asiakkaasta hankalalta hakeutua sukupuolitesteihin kasvotusten, ja tarjotaan mahdollisuutta hakeutua testeihin sähköisesti.

Sähköisten terveyspalvelujen johtamisessa Granqvist korostaa, että mukana tulee ehdottomasti olla ihmisiä, jotka tietävät, mitä toiminnallisesti tarvitaan.

Puheenjohtaja Merasto tiivistää sähköisten palveluiden strategian merkitystä:

– Näen sähköiset terveyspalvelut hoitotyön uutena, positiivisena ulottuvuutena.

Lue Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015–2020 (pdf, 1,8 Mt).

eHealth strategy of the Finnish Nurses Association 2015-2020 also available in English.

Eva Agge

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *