Tehokasta hoitotyötä ilman johtajia Buurtzorgin mallilla

DSC_2975kl

Buurtzorgin mallilla on ollut suuri vaikutus sairaanhoitajien työmotivaatioon, ja he tuntevat olevansa ”yhtä”, Mona Lindström kertoi Sairaanhoitajapäivillä.

Itseohjautuvat sairaanhoitajien tiimit ovat mullistaneet sairaanhoitoa Hollannissa viime vuosina, missä hoitoa on uudelleenorganisoitu ns. Buurtzorgin mallin pohjalta. Hollannissa puhutaan aluesairaanhoitajien paluusta ja naapurusto -hoitomallista.

Kokemukset ovat olleet positiivisia myös Ruotsissa, missä toimii kaksi kotihoidon tiimiä Enköpingissä ja Bålstassa. Tiimeissä on sairaanhoitajia ja lähihoitajia, jotka viettävät asiakkaiden luona noin 70 prosenttia työajasta.

-Kykenemme huolehtimaan paremmin ennaltaehkäisystä ja parantamaan asiakkaiden elinympäristöä, Sairaanhoitajapäivien pääpuhujana vieraillut sairaanhoitaja Mona Lindström sanoo.

Mona Lindström valmistui sairaanhoitajaksi Uppsalan yliopistosta, minkä jälkeen hänellä on ollut useita tehtäviä sairaalan organisaatioissa. Lindström on työskennellyt useita vuosia Hollannissa.

-Aluksi työskentelin perinteisessä kotihoidon organisaatiossa, mutta turhauduin sen tehottomuuteen ja hierarkiaan, ja siirryin töihin pariksi vuodeksi Buurtzorgiin, Lindström kertoo.

Vuonna 2011 Buurtzorgin perustaja Jos de Blok kysyi, aloittaisiko Lindström toiminnan myös Ruotsissa ja niin syntyi Grannvård, joka toteuttaa Buurtzorgin visioita ja arvoja.

Kaikki ottavat oppia

Buurtzorgin sairaanhoitajat päättävät itse työnsä organisoinnista ja suunnittelevat, miten oman alueen asiakkaat hoidetaan. Sairaanhoitajat integroivat hoitotyötä, potilaan lääkitystä ja sosiaalihuoltoa. Lisäksi sairaanhoitajat päättävät koulutuksestaan ja rahoituksesta. Johtajia ei siis tarvita lainkaan eikä rahaa valu byrokratiaan.

Vuonna 2007 neljän hoitajan tiiminä aloittanut Buurtzorgin malli on kasvanut 10 000 sairaanhoitajaan ja 850 itseohjautuvaan tiimiin Hollannissa. He hoitavat vuodessa noin 70 000 potilasta. Kussakin tiimissä on maksimissaan 12 sairaanhoitajaa ja he toimivat asuntoalueilla, joissa on 5000 – 10 000 henkilöä.

Hollannissa asiakkaat ovat ikääntyneitä, joilla on muistisairauksia, kroonisia sairauksia tai heillä on vaikeuksia liikkua. He voivat olla monisairaita tai heidän sairautensa voi olla jo kriittisessä vaiheessa. Lisäksi tiimit hoitavat potilaita sairaalajakson jälkeen eli auttavat kuntoutuksessa.

Mallilla on ollut suuri vaikutus hollantilaisten sairaanhoitajien työmotivaatioon, ja he tuntevat olevansa ”yhtä”. Hollannissa sairaanhoitajat arvostivat itsenäistä työskentelyä, tiimihenkeä, pienissä ryhmissä työskentelyä ja käyttäjäystävällistä tietotekniikkaa kyselyjen perusteella.

-Buurtzorgin mallissa voidaan puuttua asiakkaiden tarpeisiin entistä aiemmin, lisäksi hoitojaksot ovat lyhentyneet, ja ylipäätään kustannukset vähentyneet, Mona Lindström kuvaa.

Buurtzorg toimii kuten voittoa tavoittelematon yritys. Yleiskustannukset ovat vähäiset (noin 8 prosenttia kokonaiskustannuksista) ja siksi rahaa on voitu kanavoida enemmän sairaanhoitoon ja innovaatioihin.

-Hollannissa myös valtio ja poliittiset toimijat ohjaavat muita hoitoalan organisaatioita toimimaan kuten Buurtzorg, hän jatkaa.

Tiimit tuntevat alueensa ja potilaansa

Ruotsissakin puhuttaa, minkälaisella koulutuksella kotihoidon työntekijät toimivat: Onko kotihoidossa varaa pitää hyvin koulutettua henkilökuntaa?

Mona Lindströmin mukaan tiimit ovat vastaus myös tähän keskusteluun, sillä sairaanhoitajat tutustuvat asiakkaidensa ystäviin, perheisiin ja ympäristöön. Sairaanhoitajat tuntevat alueen, jossa he toimivat ja osaavat yhdistää palveluja.

-Huomaamme asiakkaidemme ympäristöstä sellaisia asioita, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa, ja jotka eivät välttämättä näy potilaskertomuksista. Toisinaan ratkaisemme ongelmia, joita ei ehkä ole ajateltu vaikuttavan sairauksiin. Ratkaisu voi esimerkiksi olla, että yhdistämme lähellä toisiaan asuvia asiakkaita, jotka kärsivät yksinäisyydestä, Mona Lindström sanoo.

-Annamme kuitenkin vain sen hoidon, joka on tarpeen, emmekä hoida liikaa, Lindström jatkaa.

Grannvård aloitti toimintansa vuonna 2011 ja tällä hetkellä toimii kaksi tiimiä kahdessa kunnassa. Asiakkaina on pääosin ikääntyneitä.

Koulutetut hoitajat tekevät itsenäisiä päätöksiä asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi ja noudattavat näyttöön perustuvan hoitotyön suosituksia. Tiimit työskentelevät yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja tapaavat potilaita hoitavat lääkärit kerran viikossa.

Jos tiimin jäsenet ovat eri mieltä jostakin asiasta, apuun tulee demokraattinen päätöksenteko.

– Olemme toisinaan eri mieltä ja siksi puhumme paljon asioista. Esimerkiksi lomavapaista äänestimme Ruotsissa, samoin sijaisten käytöstä, Lindström naurahtaa.

– Tällainen työskentely ei välttämättä sovi kaikille, jotkut voivat stressaantua ilman johtajaa. Meidän työntekijämme ovat hyvin itsenäisiä mutta heidän pitää kantaa vastuuta koko tiimiä kohtaan sillä asenteella, että kaikki auttavat kaikkia, Lindström jatkaa.

Grannvård hakee paikkaansa

Mallin soveltamisessa Ruotsiin on ollut myös ongelmia, koska Ruotsin lainsäädäntö on huomattavasti jäykempi kuin Hollannin ja hoidon rahoitusmallikin erilainen. Lisäksi eri organisaatioilla on erilaiset IT-järjestelmät, toisin kuin Hollannissa, mikä vaikeuttaa hoitotoimenpiteiden dokumentointia.

Ruotsin tiimit saivat Buurtzorgilta Hollannista innovaatiorahoitusta toiminnan aloittamiseksi. Grannvårdin toiminnan maksaa osittain kunnat, osittain asiakkaat. Mona Lindströmin mukaan uusien tiimien perustaminen Ruotsiin on mahdollista. Kyselyjen mukaan asiakastyytyväisyys on sataprosenttia.

-Meidän täytyy kuitenkin valita huolellisesti ne kunnat, joissa toimimme, ja joihin toimintamallimme sopii, Lindström sanoo.

Konsepti kiinnostaa ympäri maailmaa. Lindström saa usein yhteydenottoja eri puolilta Aasiaa sekä muista Pohjoismaista. Hän kehottaa sairaanhoitajia tulemaan Ruotsin tiimiin hetkeksi aikaa, sillä käytännössä oppii parhaiten.

Toimittaja: Minna Pauliina Kataja Kuva: Tuomo Antikainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *