Vuoden Uusimaalainen sairaanhoitaja Sari Syrjänen – edistämässä neurokirurgisten potilaiden hyvää hoitoa

sari-1
Sari Syrjästä ehdotti hänen esimiehensä osastonhoitajan Päivi Takala. Hänen mielestä Sarilla on potilashoitoa edistävä asenne ja vankka tiedollinen pohja neurokirurgisen potilaan hoidosta. Sairaanhoitajana Sari on vastuullinen, luotettava ja ammatillinen. Hän kykenee ottamaan vastuuta vaativissakin päätöksissä toimiessaan osastolla vuorovastaavana. Sari on toiminut ansiokkaasti neurokirurgian klinikassa asiantuntijana lähinnä aivovamma- ja SAV-potilaiden hoidon kehittämisessä. Sairaanhoitajana hän omaa lisäksi vahvan perushoidon pohjan, joka toimii vankkana eettisenä ohjenuorana hänen toiminnassaan. Hän kykenee hallitsemaan omaa työtään, tekemään potilasohjeita sekä osallistumaan erilaisiin tutkimusprojekteihin. Sari on erityisen perehtynyt potilaan omaisten kohteluun ja omaisten tiedon saamiseen sekä osaston toiminnan kehittämiseen.

Kollegiaalisuus ja osaaminen voimavarana

Sarilla on ollut työsuhteensa alusta lähtien vahva työyhteisön kehittämistä ja yhteistyötä edistävä asenne, jota tukemaan hän on hankkinut aktiivisesti erilaista ammatillista täydennyskoulutusta. Hän on suorittanut neurohoitajan erikoistumisopinnot, jonka aikana hän on yhdessä opiskelu- ja työkaverinsa kanssa kehittänyt ja käynnistänyt SAV-potilaiden leikkauksen jälkeisen ryhmäohjauskäytännön. Tästä toiminnasta on tullut klinikassamme vakiintunut käytäntö ja tällä hetkellä Sari vastaa itsenäisesti ryhmäohjaustilaisuuksien järjestämisestä. Lisäksi hän on suorittanut Kirurgisen hoitotyön kliininen kehittäjä – koulutuksen Laurea AMK:ssa.

Yhteistyöllä eteenpäin

Sairaanhoitajana Sarilla on vahva yhteistyölle perustuva lähestymistapa, jolla hän on saavuttanut myös työyhteisön muiden ammattikuntien luottamuksen. Hän on toiminnallaan innostanut myös muita kollegoita osallistumaan niin koulutuksiin kuin luennoitsijoiksi. Hän auttaa ja tukee mielellään muuta henkilökuntaa. Hän järjestää klinikassamme Sav- potilaille ja heidän omaisilleen ryhmäohjausta noin 3 kk välein. Hän vastaa päivän sisällöstä ja toimivuudesta yhdessä kollegansa kanssa. Sari toimii yksikkönsä AVH-yhteyshenkilönä aivovammaliiton kanssa ja näin edistää sekä SAV- että aivovammapotilaiden hoitoa. Hän on aktiivisesi käynyt myös luennoimassa ja opastamassa SAV- ja aivovammapotilaiden parissa työskenteleviä sekä heidän omaisiaan.

Sari valittiin neurokirurgian klinikan aivovammahoitajaksi, kun yhteistyö aloitettiin HUS:n Aivovammapoliklinikan kanssa. Aivovammapotilaat ovat haasteellinen ja monialaista hoito-otetta vaativa potilasryhmä, jonka kanssa Sari ansiokkaasti työskentelee. Uusimpana vastuutehtävänä hänellä on yksikön hoitotyön asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimiminen. Hän edistää hoitotyön kehittämistä ohjaamalla ja kannustamalla vastuualuehoitajia heidän omien osa-alueidensa hoitamisessa. Sarin työskentelyssä korostuvat asiakaslähtöinen potilasta kunnioittava hoito-ote sekä vastuullinen, muita työntekijöitä ohjaava käytännöllinen näkemys hoitotyöstä.

Innostuneisuus tuo uusia tehtäviä

Sarilla on ollut voimakas halu kehittää itseään. Osallistumalla kolmannen sektorin kanssa erilaisiin tapahtumiin, on siitä saatu hyöty myös syventänyt hänen osaamista, etenkin kehittäjänä ja tuonut hänelle uusia näkökulmia työhön. Hän on lisäksi osallistunut SAV-potilaan oppaan tekoon ja osallistunut kansallisiin konferensseihin posteriesityksillä ja luennoilla. Sairaanhoitajana Sari on toiminut osastollaan 15 vuotta. Erityisesti hoitotoimien hallinnassa ja laadunvarmistuksessa hän on viimeisen viiden vuoden aikana kehittynyt huimasti. Toiminnaltaan hän vastaa asiantuntijatasoa neurokirurgisen potilaan hoitotyössä vuodeosastolla ja aivovammapoliklinikalla. Sari Syrjänen on toiminut vs. apulaisosastonhoitajana neurokirurgisella vuodeosastolla 7 nyt elokuusta 2016 ja hänellä on hyvä osaston hoitotyön kehittämistä edistävä ja tukeva sekä työhyvinvoinnista huolehtiva esimiestyön ote.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *