Kysely: sairaanhoitajat myönteisiä eutanasialle

Saattohoidon kehittämiseen ja koulutukseen toivotaan laajasti parannusta

Selvä enemmistö eli 64 prosenttia sairaanhoitajista on sitä mieltä, että potilaan oikeus eutanasiaan pitäisi laillistaa, selviää Sairaanhoitajaliiton jäsenilleen tekemästä kyselystä. Seitsemän kymmenestä (69 %) sairaanhoitajasta katsoo, että eutanasia on oikeutettu parantumattomasti sairaille aikuisille, jotka kykenevät itse tekemään päätöksen eutanasiasta.

Valtaosa kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista hoitaa kuolevia potilaita ainakin joskus. Myös niiden hoitajien, jotka hoitavat kuolevia potilaita viikoittain, näkemykset eutanasiasta ovat samansuuntaisia: kuusi kymmenestä kannattaa eutanasian laillistamista.

Lähes puolet (48 %) kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista olisi myös itse valmis avustamaan lääkäriä eutanasian toteuttamisessa. Vastanneista 22,5 % kieltäytyisi avustamisesta. Kolme kymmenestä (31 %) sairaanhoitajasta ei ole vielä muodostanut asiasta mielipidettä. Valtaosa vastaajista (82 %) katsoo, että sairaanhoitajan pitää itse saada päättää eutanasiassa avustamisesta.

 • Sairaanhoitajat tekevät työtään lähellä kuolevia ihmisiä ja heillä on hyvin realistinen kuva siitä, millaisissa tilanteissa eutanasiaa voitaisiin soveltaa. Moni sairaanhoitaja tuokin esiin kyselyssämme, kuinka eutanasiasta ja saattohoidosta käytävässä keskustelussa puhutaan usein hyvin teoreettisesti, ilman kosketusta hoidon kokonaisuuteen ja nykytilanteeseen, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Hyvin moni sairaanhoitaja tuo vastauksissaan esiin saattohoidon vaihtelevan tason ja niukat resurssit.

Saattohoitoa pitäisi kehittää huomattavasti – selvä ohjeistus puuttuu monilta

Yhdeksän kymmenestä sairaanhoitajasta katsoo, että saattohoitoa ei ole kehitetty Suomessa riittävästi. Myös saattohoidon ohjeistus omalla työpaikalla on kyselyn perusteella suurelle osalle sairaanhoitajista epäselvä.

Yli puolet (55,5 %) sairaanhoitajista kertoo, että heidän omassa työyksikössään ei ole yhdessä sovittua toimintamallia saattohoidon toteutuksesta. Tällainen toimintamalli puuttuu myös yli kolmasosalta niistä sairaanhoitajista, jotka hoitavat kuolevia potilaita viikoittain.

Suurin osa kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista kokee myös itse tarvitsevansa lisäkoulutusta saattohoidossa.

 • Eutanasiaa ja tasokasta saattohoitoa ei jäsenistömme mielestä pidä nähdä vaihtoehtoina toisilleen. Samalla, kun eutanasian laillistaminen saa kannatusta, saattohoidon kehittäminen nähdään ensiarvoisen tärkeänä. On todella huolestuttavaa, että saattohoidon käytännöt ovat niin monen sairaanhoitajan mielestä epäselviä, Hahtela sanoo.

Sairaanhoitajaliiton Eutanasia ja saattohoito -kysely toteutettiin huhtikuun 2017 alussa ja siihen vastasi kaikkiaan 2683 Sairaanhoitajaliiton jäsentä.
Lue koko kyselyn tulokset täältä.

Lisätietoja:
Nina Hahtela, puheenjohtaja, Sairaanhoitajaliitto,
nina.hahtela@sairaanhoitajat.fi, puh: 010 321 3331

Teija Korhonen, kehittämispäällikkö, Sairaanhoitajaliitto,
teija.korhonen@sairaanhoitajat.fi, puh: 010 321 3336

 

Sairaanhoitajat ja eutanasia – kyselyn avaintuloksia

 • Selvä enemmistö (64 %) sairaanhoitajista kannattaa eutanasian laillistamista. Laillistamista vastustaa 22 % sairaanhoitajista ja 14 % ei ole vielä muodostanut asiasta mielipidettä.
 • Kuolevia potilaita viikoittain hoitavista sairaanhoitajista eutanasian laillistamista kannattaa 60 %, vastustajia on 26 % ja 14% ei ole muodostanut asiasta vielä mielipidettä.
 • Hieman alle puolet (48,5 %) sairaanhoitajista olisi itse valmis avustamaan lääkäriä eutanasian toteuttamisessa, jos eutanasia laillistettaisiin. Viidesosa (20,5 %) kieltäytyisi ja 31 % ei ole vielä muodostanut asiasta mielipidettä.
 • Kahdeksan kymmenestä (80 %) sairaanhoitajasta katsoo, että sairaanhoitajan tulisi itse saada päättää, avustaako hän lääkäriä eutanasian toteuttamisessa.
 • Seitsemän kymmenestä (70 %) sairaanhoitajasta uskoo, että voisi itse pyytää eutanasiaa itselleen tietyissä olosuhteissa.
 • Enemmistö (64 %) sairaanhoitajista uskoo, että eutanasia laillistetaan Suomessa tulevaisuudessa.

 

6 kommenttia artikkeliin ”Kysely: sairaanhoitajat myönteisiä eutanasialle

 1. Pitäisi julkaista miten kyselyssä käytetyt kysymykset on muotoiltu. Sillä on suuri merkitys, miten vastataan. Uutisoinnista henkii myönteisyys eutanasialle, onko se ollut kyselyn tekijöidenkin ennakkokanta?

 2. Sori, löytyihän ne kysymykset ”Lue koko kyselyn tulokset täältä”-linkistä. Huomiota herättää se, että uutisoinnissa on vain eutanasian laillistamiseen vaikuttavat tulokset. Esimerkiksi se puuttui, että kysymykseen: ”Mahdolliset väärinkäytökset ovat syy kieltää eutanasia” oli samaa mieltä 48%, eri mieltä 37%.

 3. Epäilen kyselyn edustavuutta sillä karkeasti arvioiden noin 6 % sairaanhoitajaliiton jäsenistä on vastannut sähköpostikyselyyn. Sairaanhoitajaliitossa on Tehyn tilastojen mukaan ollut 41093 jäsentä vuonna 2015 ja kyselyyn vastasi 2683 jäsentä. Mielestäni kyselyn tulokset edustavat tasan niitä ketkä kyselyyn ovat vastanneet. Kyselyn muotoilu oli eutanasia eli armomurha myönteinen, valitettavasti.

  • Kysely lähetettiin kaikille Sairaanhoitajaliiton jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Jäseniä pyydetään toistuvasti päivittämään sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriimme. Tavoitteemme on, että kaikkien jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla.

   Kysely toteutettiin niin, että kaikilla sairaanhoitajaliiton jäsenillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn ja ilmaista siten kantansa asiasta.
   Mitään ryhmää jäsenistä ei rajattu kyselyn ulkopuolelle, eikä kyselyä kohdistettu tietylle kohderyhmälle jäsenistössä.

   Kyselyn tulokset ovat samansuuntaiset vuonna 2016 valmistuneen Anja Terkamo-Moision hoitotieteen väitöskirjan tulosten kanssa.
   http://www.uef.fi/-/suomalaiset-suhtautuvat-kuolemaan-neutraalisti-ja-eutanasiaan-hyvaksyvasti

   Helsingin Sanomat julkaisi 23.4. kyselynsä tulokset, jossa kysyttiin Suomalaisten suhtautumista eutanasiaan. Väestöstä eutanasiaa kannattaa suurempi määrä ihmisiä,
   kuin sairaanhoitajaliiton jäsenistä.
   http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005182066.html

   Teija Korhonen, Sh, TtT
   Kehittämispäällikkö
   Sairaanhoitajaliitto

 4. Otsikko Helsingin Sanomissa: ”Sairaanhoitajat kannattavat eutanasiaa”. Tämän kyselyn pohjalta johtopäätös on jokseenkin onneton. Otos on pieni n.2700 sairhoit.liiton jäsentä. Suomessa on sairaanhoitajia karkeasti ottaen 100 000, osa tietysti eläkkeellä ja suuri osa ei ole jäsenenä Sairaanhoitajaliitossa.
  Kysymykset on laadittu huonosti, eutanasiaa ei ole tarkemmin selvitetty mitä se käytännössä merkitsee. Esim. mihin raja vedetään, kuka tappaa ja kenet ja milloin, kuka saa/joutuu avustamaan jne. Jos halutaan saada luotettavaa tietoa, termin sisältö pitäisi avata paremmin. Ei voi olettaa, että kaikki vastaajat tietävät ja ovat asiaan riittävästi perehtyneet. Lopputuloksena vastaukset ovat ristiriidassa toistensa kanssa; ”kannattaa laillistamista, mutta haluaa päättää avustaako (siis joku muuko toteuttaa ja kuka?), sairaanhoitajilla on realistinen kuva siitä, millaisissa tilanteissa eutanasia voitaisiin soveltaa (mikä kysymys antaa vastauksen ao. johtopäätökseen?).
  Olen samaa mieltä edellisten kommenttien kanssa siitä, että kyselyn laatija/laatijat itse suhtautuvat myönteisesti eutanasiaan. Kuka tälläisiä kyselyitä tekee? Kannattaisi lukea sairaanhoitajan eettiset ohjeet, joissa ei puhuta tappamisesta mitään. Aikamoinen irtiotto ammatillisesta etiikasta. Puheenjohtajan, joka todennäköiseti väitelleenä tohtorina pitäisi tuntea tutkimusmetodiikka, ei saisi päästää tälläisiä tekeleitä julkisuuteen.

  • Jäsenkyselymme tarkoitus oli herättää keskustelua asiasta ja saada jäsenistömme mielipide esille saattohoidosta ja eutanasiasta.
   Kysymys ei ole tieteellisestä tutkimuksesta, vaan enemmänkin pyrimme selvittämään sitä miten jäsenistömme asioihin suhtautuu.
   Tähän kyselyyn vastanneista Sairaanhoitajaliiton jäsenistä suurin osa kannatti eutanasian laillistamista, mutta samalla näki saattohoidon kehittämisen erittäin tärkeänä.
   Kysymykset on laadittu aikaisempiin asiasta tehtyihin tutkimuksiin, joihin olen jo yllä olevassa vastauksessani viitannut.
   On hienoa, että asia herättää keskustelua tästä tärkeästä aiheesta, sillä se oli tarkoituksenammekin.

   Teija Korhonen, Sh, TtT
   Kehittämispäällikkö
   Sairaanhoitajaliitto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *