Sote ei synny ilman sairaanhoitajia

Sairaanhoitajaliittoon on perustettu yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä, joka toimii sote-uudistuksen valmistelun ajan (2017-2020). Työryhmä suunnittelee toimintatapoja ja keinoja, miten Sairaanhoitajaliitto ja sen 16 alueyhdistystä voivat aktiivisesti vaikuttaa sote-uudistukseen ja siihen liittyvään päätöksentekoon, huomioiden myös Tehyn kanssa tehtävä yhteistyö.

Työryhmän toiminnan tavoitteena on saattaa Sairaanhoitajaliiton tekemät linjaukset osaksi sote-uudistuksen tietopohjaa ja valmistelijoiden tietoon niin, että Sairaanhoitajaliitolla on mahdollisuus vaikuttaa proaktiivisesti jo strategioiden suunnittelu- ja kirjoittamisvaiheessa.

Työryhmän tehtävänä on luoda Sairaanhoitajaliitolle toimintapoja, joilla voidaan tukea ja rohkaista eri alueyhdistysten sairaanhoitajia vaikuttamaan ja osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kustakin alueyhdistyksestä työryhmään on valittu 1-2 edustajaa. Valitut edustajat ovat aktiivisia toimijoita oman alueensa sote-uudistuksessa.  Katso tästä ryhmän jäsenet.

Sairaanhoitajaliiton yhteiskunnallisen toiminnan työryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa Helsingissä 30.10.2010. 

Tapaamisessa kuultiin sote-uudistuksen etenemisestä eri maakunnissa. Erityisasiantuntija Päivi Nygren STM:sta kertoi uudistuksen valtakunnallisesta valmistelutilanteesta. Sote-uudistuksen valmistelu on maakunnissa hyvin eri vaiheissa. Muun muassa Siunsoten alueella valmistelu on hyvinkin pitkällä, kun taas pääkaupunkiseudulla uudistus on enemmän suunnitteluasteella.  Ryhmässä keskusteltiin myös hoitotyön johtamisen asemasta uudistuksessa, sillä joissakin paikossa hoitotyön johtaminen on säilytetty kaikilla organisaation tasoilla ja toisaalla poistettu kokonaan organisaation ylimmällä tasolla. Sairaanhoitajaliitto on tehnyt aktiivisesti vaikuttamistyötä hoitotyön johtamisen itsenäisen aseman säilyttämiseksi ja työskentely jatkuu.

Työryhmän ehdotettiin vuoden 2018 aikana keskustelevan ja tekevän vaikuttamistyötä maakuntavaaleihin ja tuleviin maakuntastrategioihin liittyen.  Ryhmän jäsenet haluavat myös aktiivisesti ottaa kantaa lausunnoilla oleviin lakiesityksiin.  Muita teemoja, joihin työryhmä haluaa vaikuttaa ovat mm. hoitotyön johtaminen, henkilöstön asema, sote-uudistuksen tuomien osaamistarpeiden huomiointi koulutuksessa. Työryhmän työskentelystä tiedotetaan jatkossa useissa eri Sairaanhoitajaliiton julkaisukanavissa, esimerkiksi artikkeleiden, uutisten ja blogin muodossa. Seuraava tapaaminen on 26.1.2026.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *