Valinnanvapauslaki ei edistä sote-tavoitteiden toteutumista

Sairaanhoitajaliitto antoi lausuntonsa valinnanvapauslaista

Valinnanvapauslain tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen.

Vaikka Sairaanhoitajaliitto näkee sote-uudistuksen tarpeellisena ja kannattaa lähtökohtaisesti asiakkaiden valinnanvapauden laajentamista, mielestämme nyt lausunnoilla ollut lakiesitys ei kaikilta osin tue sote-uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteutumista. Uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia.

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Väestön hyvinvointi- ja terveyserojen syntymiseen vaikuttavat pitkällä aikavälillä monet yhteiskunnalliset tekijät kuten syrjäytyminen ja perheen sosioekonominen asema. Näin ollen pelkällä valinnanvapauden lisäämisellä ei hyvinvointi- ja terveyseroja pystytä kaventamaan. Järjestelmä on monimutkainen, mikä voi heikentää esimerkiksi iäkkäiden, muistisairaiden sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaiden saamia palveluja.  Heidän voi olla vaikea hallita oman hoitonsa kokonaisuutta. Vaarana on myös, että jo olemassa olevat toimivat hoitoketjut ja integroidut palvelut pirstaloituvat, mikä heikentää asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihinsa. Pidämme tärkeänä, että palveluneuvontaa ja ohjausta kehitetään niin, että edellä mainitut asiakasryhmät voivat aidosti vaikuttaa saamiinsa palveluihin.

Palvelujen yhdenvertaisuus ja saatavuus

Palvelujen valinta vaatii asiakkaalta paljon tietoa. Lisäksi omaan tilanteeseen sopivaan palveluun hakeutumiseen vaikuttavat myös maantieteelliset etäisyydet ja palveluntuottajien määrä. Henkilökohtainen budjetti ja asiakassetelin käyttö lisäävät asiakkaiden mahdollisuutta valita palveluntuottaja.  Palveluntuottajilla on kuitenkin mahdollisuus kieltäytyä asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla hoitoon tulevista asiakkaista. Asiakasseteli voi lisätä palvelujen eriarvoisuutta, sillä henkilöt joilla ei ole kykyä arvioida ja verrata palveluja eivät niitä myöskään pysty yhdenvertaisesti käyttämään. Pelkonamme on, että esimerkiksi iäkkäät, monisairaat ja vammaiset henkilöt jäävät näiden palvelujen ulkopuolelle ja siten eriarvoiseen asemaan.

Kustannusten hillintä

On todennäköistä, että valinnanvapaus synnyttää paljon yksityisiä palveluntarjoajia, mikä lisää palvelujen tarjontaa ja saatavuutta.  Tämä voi ohjata kansalaisia hakeutumaan aikaisempaa enemmän palveluihin. Suuri osa työterveydenhuollon asiakkaita käyttää myös sote-keskusten palveluita, mikä voi lisätä merkittävästi maakunnan kustannuksia.  Pidämme erittäin tärkeänä sitä, ettei mahdollisia kustannussäästöjä haeta henkilöstöä karsimalla ja henkilöstön asemaa heikentämällä.

Henkilöstövaikutukset arvioitava

Pidämme epäkohtana, että esityksen vaikutusten arvioinnista puuttuu kokonaan arviointi siitä, mitä henkilöstövaikutuksia lailla tulee olemaan. Valinnanvapauslain vaikutukset henkilöstön jaksamiseen, työkykyyn ja alan vetovoimaisuuteen tulee arvioida. Muutoksen onnistuminen edellyttää henkilöstön koulutusta ja hyvää perehdytystä.

Lue koko lausunto täältä  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *