Vuoden 2017 Nousevat Tähdet

Nousevat Tähdet-palkinto jaettin tänä vuonna toista kertaa. Vuoden 2017 Nousevat Tähdet ovat: Outi Honkala, Enja Koivisto, Krista Kentta ja Maria Lekari.

Tunnustuksen myöntää Sairaanhoitajaliiton hallitus. Tavoitteena on palkita ja siten tehdä näkyväksi vasta uransa alussa olevia sairaanhoitajia, joilla on myönteinen ja kehittävä asenne hoitotyöhön ja osaamisen edistämiseen.

Ehdotuksia tunnustuspalkinnon saajiksi saapui useita. Hoitotyön ja potilaiden kannalta on hienoa, että meillä on Suomessa upeita nuoria ja ammatistaan innostuneita sairaanhoitajia. Sairaanhoitajaliiton hallitus päätti uusista palkittavista lokakuun kokouksessaan 27.10.2017. Uudet Nousevat Tähdet saapuivat Sairaanhoitajaliiton toimistolle tänään 9.11.2017 ja he saivat virallisen tunnustuksen liiton puheenjohtajalta Nina Hahtelalta.  Lämpimät onnittelut palkituille ja kaikille ehdotetuille sekä ehdottajille!

Nousevat Tähdet vuonna 2017 ovat:

Maria Lekari
Sairaanhoitajana Kaarinan kaupungilla, kotihoidossa
Mariaa ehdotti palkinnon saajaksi kollega, sairaanhoitaja Terhi Manninen.

Maria Lekari

Maria on halunnut tehdä töitä erilaisissa paikoissa ja näin kehittyä laaja-alaisesti omassa työssään. Maria on looginen ja terävä-älyinen ja hänellä on hyvä ote työhön. Lisäksi hän on tarkka ja tunnollinen työssään.

Maria ei puhu koskaan toisista pahaa ja saa hyväntuulisuutensa tarttumaan toisiinkin. Hän on mukava, reilu ja ammatillinen niin työkavereita kuin asiakkaitakin kohtaan.

Maria nostaa huomaamiaan epäkohtia esiin ja kehittää niitä, peilaten samalla sitä kokemusta, jota on jo työstä saanut.  Maria nostaa asioita puheeksi ja yhdessä niistä jalostetaan työpaikalle sopivat tavat. Hän ei arkaile kysyä tai kyseenalaistaa.

Maria on heti ensimmäisestä päivästä alkaen solahtanut osaksi työyhteisöä kuin olisi aina siellä ollut.  Hän toimii taloudellisesti ja huomioi työkaverin joka käänteessä, unohtamatta kuitenkaan itseään.

Enja Koivisto

Enja Koivisto
Kymenlaakson keskussairaalan toimessa sisäisenä sijaisena osana varahenkilöstöä. Työtehtävät tällä hetkellä tehohoidon yksikössä.
Enjan valintaa ehdotti hänet toimeen valinnut esimies ja opinnäytetyön ohjaaja Salla Kuurne. Lisäksi valintaa ovat ehdottaneet palvelutoiminnan esimiehet Tiina Vierula, tehohoitoyksiköstä ja Jukka Tiitola varahenkilöstöstä Kymenlaakson keskussairaalasta.

Enja on kiinnostunut haastavasta ja osaamista vaativasta moniammatillisesta toiminnasta, hän kokee oppimisen olevan hyödyksi omalle ammatillisuudelle ja sen kasvulle. Enja on halukas kehittämään itseään ja oppimaan uusia käytännön taitoja. Hän on valmis siirtymään eri hot-alueen toimipisteisiin, esim. päivystykseen. Enjan yhteistyö eri ammattiryhmien kanssa on sujuvaa.

Enja on toisia kannustava, toiset huomioon ottava ja osaa toimia tiimeissä. Hän on ylpeä sairaanhoitajuudestaan.

Enja toimii vastuullisesti, kollegiaalisesti ja joustavasti työelämässä ja hän on sitoutunut ja vastuullinen omassa työssään.

Enja on herkkävaistoinen, luotettava ja potilaan tai hänen läheisensä kanssa yhdessä kumppanina toimiva. Hän arvostaa potilasta ja pitää tätä hoitotyön keskiössä. Arvostus näkyy tasa-arvoisessa vuorovaikutuksessa potilaan ja/tai tämän läheisten kanssa

Opinnäytetyössään Enja käytti kirjallisuuskatsausta menetelmänä ja suoriutui siitä kiitettävän hyvin, joten hän omaa näyttöön perustuvaa tiedonhakukykyä.

Krista Kentta
Sairaanhoitajana urologian poliklinikalla, TA2, Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.
Ehdotuksen Kristan valinnaksi teki sairaanhoitaja ja kollega Niina Kallioinen.

Krista Kentta

Krista on innostunut uudesta, hän on kykenevä ohjaamaan uusia työntekijöitä ja opiskelijoita. Krista on kiinnostunut hoitotyön kehityksestä ja tutkitusta tiedosta.

Krista on tasapuolinen ja käyttäytyy aina positiivisesti kollegoja kohtaan.  Hän on aina auttamassa ja tarjoamassa apua muille. Lisäksi Krista on potilasmyönteinen ja potilaille jää myönteinen hoitokokemus, kun he ovat Kristan hoidossa.

Krista osallistuu koulutuksiin ja välittää tiedon muille. Krista on lisäksi kielitaitoinen ja omaa hyvät atk-taidot. Hän on työyksikössään kirjaamiskouluttaja ja turvallisuusvastaava.

Outi Honkala
Tampereen kaupungilla, Hatanpään sairaalan erikoispoliklinikalla, rintasyöpäsairaanhoitajana.
Ehdotuksen Outin palkitsemiseksi teki esimies, osastonhoitaja Maritta Harhala.

Outi Honkala

Outi on ollut mukana kehittämässä potilaan poliklinikalla tapahtuvaa vastaanottotyötä, ohjausta ja neuvontaa sekä digitaalisia palveluja.

Hän on aloittanut ammatilliset erikoistumisopinnot, Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju, vahvistaen näin omaa erityisasiantuntijuutta, työtapojaan ja itsensä kehittämistä rintasyöpäpotilaiden hyväksi.

Outi omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja saa hyvää palautetta potilailta, moniammatillisen tiimin eri toimijoilta sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Hän on halukas ja aloitteellinen katsomaan ja kehittämään omaa työnkuvaa. Lisäksi hän etsii ratkaisuja muutoksen tuomiin asioihin ja  pyrkii löytämään uusia toimintatapoja huomioiden kaikki osapuolet.

Outi on potilaiden asialla ja heidän puolesta puhuja. Hän hoitaa sovitut asiat vastuullisesti ja luotettavasti ja omaa erinomaiset taidot potilaan kohtaamisessa. Outi osaa kuunnella ja ohjata asiakkaita.

Outilla on myös  sairaanhoitajan kriisityönkoulutusta ja hän pystyy ammentamaan näistä opinnoista apua syöpäpotilaan kohtaamiseen.

 

Seuraavan kerran Nousevat Tähdet palkintoa voi hakea kollegalle vuoden 2018 syksyllä. Lisätietoja palkinnosta ja kriteereistä löytyy täältä.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *