Kannanotto: Hoitotyötä ei voi johtaa kuka tahansa

Hoitotyön johtaminen luo edellytykset potilas- ja asiakaskeskeiselle, turvalliselle ja vaikuttavalle hoitotyölle. Tästä huolimatta väestön sote-palvelujen laatua ja saatavuutta halutaan tietoisesti heikentää sivuuttamalla hoitotyön johtamisen asiantuntijuus.

Hoitotyön johtajina toimivat hoitotyöntekijät, usein sairaanhoitajat, joilla on lisäksi ylempi korkeakoulu- tai tohtorintutkinto. He vastaavat suurimman terveydenhuollon ammattiryhmän, yli 300 000 hoitotyöntekijän johtamisesta ja työn kehittämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kyse on merkittävästä asiasta.

Hoitotyön johtajien merkitystä toimivien moniammatillisten asiakasprosessien johtamisessa, yhdessä lääketieteen ja sosiaalityön edustajien kanssa ei saa sivuuttaa. Meneillään olevissa tai jo tehdyissä johtamisjärjestelmän muutoksissa on vaarana, että organisaatiossa hoitotyön johtamisen asiantuntijuus jää hyödyntämättä.  Useissa paikoissa hoitotyön johtajia on korvattu yleisjohtajilla, joilla ei ole lainkaan terveydenhuollon koulutusta.  Riskinä on, että johtaja ei ymmärrä hoitotyöntekijöiden, asiakkaiden ja potilaiden arjessa tehtävän työn kysymyksiä.  Potilasturvallisuus vaarantuu, jos lähiesimiehelläkään ei ole hoitotyön osaamista.

-Nyt tehtävillä linjauksilla ja johtamisen arvovalinnoilla määritetään kansalaisten hoidon laatutaso, kustannustaso ja ihmisten hyvinvointi. Hoitotyön ammattilaiset ansaitsevat hyvää ja laadukasta johtamista, jossa heitä johdetaan asiantuntemuksella ymmärtäen toimintaympäristö. Näin turvataan henkilöstön hyvinvointi ja työssäjaksaminen. Olemme siis ison asian äärellä, jonka yhteiskunnallinen merkitys on suuri, painottaa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela. Asia on vakava, sillä erityisesti nuoret sairaanhoitajat (26–37%) harkitsevat siirtyvänsä pois alalta, Hahtela jatkaa.

Hoitotyön johtamisella hillitään kustannuksia

Hoitotyön johtajat koordinoivat ja vastaavat hoitokäytäntöjen pitkäjänteisestä tutkimusnäyttöön perustuvasta kehittämisestä. Hoitokäytäntöjä kehittämällä on parannettu potilasturvallisuutta, muun muassa vähentämällä merkittävästi infektioita, kaatumisia, painehaavoja ja lääkevirheitä. Nämä toimenpiteet lyhentävät hoitojaksoja ja vähentävät hoitojaksojen uusiutumista ja lisäävät merkittävästi kustannustehokkuutta1.

1Esimerkiksi hoitoon liittyvät painehaavat aiheuttavat vuosittain 350–525 milj. € kulut,23 % terveydenhuollon kokonaiskuluista. Hoitoon liittyvien infektioiden kustannukset ovat 200–500 milj. €/vuosi, joista 30 % on vähennettävissä hyvällä käsihygienialla.  Kaatumiset yleisimpänä sairaalahoitojen, lonkkamurtumien ja aivovammojen syynä, aiheuttavat vuosittain 500 milj. € kustannukset.

Toimenpiteet, joilla hoitotyön johtamisen asiantuntijuus turvataan sote-uudistuksessa

  • Maakunnan valtuuston hyväksymään hallintosääntöön, tulee kirjata selkeästi hoitotyön johtajuus osana maakunta- ja sote -lainsäädännössä säädettyä monialaista asiantuntijuutta konsernihallinnossa.
  • Hoitotyön johtajia on kaikilla organisaation tasoilla: järjestämisvastuullisessa maakuntahallinnossa, liikelaitoksissa ja palvelujen tuottajaorganisaatioissa. Näin huolehditaan siitä, että organisaatiossa hoitotyön johtamisella on katkeamaton yhteys eri tasoilta asiakas- ja potilastyöhön.
  • Maakuntien sote-palvelujentuottajien kriteeriksi asetetaan, kaikilla organisaation tasoilla toimiva hoitotyönjohto.

-Hoitotyön johtaja onnistuu työssään, kun hänellä on valtuudet tehdä työtään tuloksellisesti organisaation ja sitä kautta väestön parhaaksi. Toivomme, että sote-uudistuksessa organisaatiot arvostavat hoitotieteellistä näkemystä, niin ettei hoitotyötaustaisia johtajia sivuuteta, eikä nimikkeistä poisteta hoitotyötä, sanoo Hahtela.

Helsingissä 7.5.2018

Nina Hahtela,                                                Teija Korhonen
puheenjohtaja                                                kehittämispäällikkö
Sairaanhoitajaliitto                                      Sairaanhoitajaliitto

Kannanoton valmisteluun on osallistunut Sairaanhoitajaliiton yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä.

Lisätietoja:
Nina Hahtela, puheenjohtaja, nina.hahtela@sairaanhoitajat.fi, 050 3241 955

Teija Korhonen, kehittämispäällikkö, teija.korhonen@sairaanhoitajat.fi; 044 5290 036

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *