Kannanotto hoiva- ja hoitoyksiköiden sekä tehostettujen palveluasumisyksiköiden johtajien pätevyysvaatimuksiin

Sairaanhoitajaliitto muistuttaa tällä kannanotollaan, että julkisella ja yksityisellä sektorilla hoiva- ja hoitopalveluiden yksiköiden ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden johtajilta tulee vaatia hallinnollisen pätevyyden antava tutkinto. Joillain alueilla yksiköiden johtajien riittäväksi koulutusvaatimukseksi on hyväksytty tai suunnitellaan hyväksyttäväksi pelkkä amk-tutkinto. Ammattikorkeakoulututkinto ei anna sairaanhoitajille hallinnollista pätevyyttä, mutta antaa sen sijaan ryhmän ja tiimin johtamisen valmiuksia. Vanhamuotoisen erikoissairaanhoitajatutkinnon suorittaneilla on hallinnollinen pätevyys apulaisosastonhoitajan /osastonhoitajan tai vastaavan esimiestehtäviin. Tämänkin koulutuksen käyneet ovat tarvinneet päivitystä osaamiseensa tutkinnon jälkeen, mikäli toimivat esimiestehtävissä. Jäseniltä saamamme palautteen mukaan johtajina toimii jopa pelkän ammattikoulututkinnon suorittaneita.

Sairaanhoitajaliitto korostaa, että hoitotyön ja hoivapalveluiden ammattimainen johtaminen edellyttää hallinnollista pätevyyttä ja esimies-/johtamiskoulutusta. Ammattimaisella johtamisella voidaan varmistaa kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu, vaikuttavuus ja asiakaslähtöisyys. Hoitotyön johtamisen merkitys tulee tunnistaa ja tunnustaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Säästösyistä johtajiksi ei tule valita halvinta mutta vähiten pätevintä tai jopa epäpätevää vaihtoehtoa. Potilaan tai asiakkaan hoito on moniammatillista tiimityötä, joka tarvitsee johtamista. Kuka tahansa ei voi toimia hoitotyön johtajana. Tästä olemme saaneet julkisuudessakin runsaasti huonoja esimerkkejä kuluneen vuoden aikana niin yksityisomisteisista kuin myös julkisista hoivalaitoksista. Ilman johtamiskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella ei ole osaamista eikä sen myötä kykyjä eikä rohkeutta johtaa oikein hoidon laatua, prosesseja ja henkilöstöä. Sairaanhoitajat voivat sen sijaan vastata päivittäisestä hoitotyön johtamisesta, mikä on sairaanhoitajan koulutuksen ja osaamisen mukaista.

Hoitotyön ammattitaitoisten johtajien asiantuntemuksella johdetaan hoitotyötä eettisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla sekä kehitetään osaamista asiakkaiden ja alan kehittämistarpeiden mukaisesti. On olemassa paljon tutkittua tietoa hoitotyön johtamisen merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämisessä. Hyvällä johtamisella tai sen puutteella on suora yhteys hoidon laatuun, potilasturvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen, alalla pysymiseen, työhön sitoutumiseen sekä toiminnan kustannustehokkuuteen.

Sairaanhoitajaliitto haluaa tällä kannanotolla muistuttaa siitä, että johtamisosaamiseen kannattaa satsata ja johtamiskoulutusta ja -osaamista kannattaa arvostaa. Sairaanhoitajista ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista saadaan hyviä johtajia, mutta he tarvitsevat hallinnollisen tutkinnon amk-koulutuksensa lisäksi. Johtajille tulee asettaa amk-tutkintoa korkeampi osaamis- ja koulutusvaatimus, ellei sitä ole jo asetettu.

Helsingissä 20.6.2019

Nina Hahtela                                Liisa Karhe

Puheenjohtaja                              Kehittämispäällikkö

Sairaanhoitajaliitto                     Sairaanhoitajaliitto

 

2 kommenttia artikkeliin ”Kannanotto hoiva- ja hoitoyksiköiden sekä tehostettujen palveluasumisyksiköiden johtajien pätevyysvaatimuksiin

  1. Sairaanhoitajista ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista saadaan hyviä johtajia, mutta he tarvitsevat hallinnollisen tutkinnon amk-koulutuksensa lisäksi. Johtajille tulee asettaa amk-tutkintoa korkeampi osaamis- ja koulutusvaatimus, ellei sitä ole jo asetettu.

  2. Ilman muuta johtajilla pitää olla korkeakoulu tutkinto hallimtotieteessä tai mieluiten terveys- tai sosiaalitieteessä toimipaikasta riippuen ja palkka sama kuin muiden alojen johtajilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *