Sairaanhoitajaliitto kannattaa sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista, koska se sujuvoittaa potilaan avun saamista ja vähentää päällekkäistä työtä

Sairaanhoitajaliitto kannattaa hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b§:n muuttamisesta. Toteutuessaan lakimuutos mahdollistaa sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönoton myös kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa muissa perusterveydenhuollon avohoidon palveluissa, kuten kotisairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidon avopalveluissa sekä sopimuksen mukaan hankittavissa yksityisten palveluntarjoajien palveluissa.

Tutkimusten mukaan potilaiden hoitotulokset ja hoitotyytyväisyys ovat samanlaisia tai jopa parempia kuin lääkärin vastaanotolla käyneillä varsinkin pitkäaikaissairauksien hoidossa. Sairaanhoitajan vastaanotolle potilaat pääsevät usein huomattavasti nopeammin kuin lääkärin vastaanotolle, jolloin odotusaika lyhenee ja hoito voidaan aloittaa oikea-aikaisesti. Sairaanhoitajien vastaanottoaikojen puitteissa potilaat saavat samalla kertaa ohjauksen sen sijaan, että he kävisivät ensin lääkärin vastaanotolla ja tulisivat sen jälkeen saamaan ohjausta sairaanhoitajan vastaanotolle. Potilasohjaus edesauttaa potilaiden sitoutumista hoitoonsa ja omahoidon onnistumista, mikä puolestaan vähentää uusintakäyntien tarvetta. Samalla lääkärien resursseja vapautuu enemmän apua tarvitsevien potilaiden hoitoon, kun rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavat sairaanhoitajat voivat hoitaa tietyt potilasryhmät kokonaisvaltaisesti. Sairaanhoitajan toteuttaman lääkkeenmääräämisen on tutkimusten mukaan todettu edistävän hoidon potilaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaista otetta potilaan hoidossa.

Näkemyksemme on, että sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentaminen terveyskeskusten lisäksi myös muihin kuntien ja kuntayhtymien palveluihin selkiyttää sairaanhoitajan ja lääkärin välistä työnjakoa, lisää työn mielekkyyttä ja urakehitysmahdollisuuksia sekä vähentää päällekkäistä työtä sen lisäksi, että potilas saa avun joustavammin ja nopeammin.

Lue koko lausunto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *