ARKISTO

verkkoportfolio

Sairaanhoitajaliiton verkkoportfolio edistää ammatillista osaamista ja tukee urasuunnittelua ja uralla etenemistä. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden pitkäjänteiseen, systemaattiseen oman työn seuraamiseen ja kehittämiseen, perusteiden pohtimiseen, itsearviointiin ja palautteen keräämiseen. Se sisältää myös opiskelu- ja työympäristön kuvausta, omaa oppimista ja työtä ohjaavia arvoja ja periaatteita sekä tulevaisuutta suuntaavia haasteita ja tavoitteita.

Kaikki työ ja osamaaminen -alueella aiheesta: