ARKISTO

Svenskfinland

 

Finlands sjuksköterskeförbunds Sjukskötare rf. är den svenska regionföreningen i Sjuksköterskeförbundet. Inalles har Sjuksköterskeförbundet 16 regionföreningar.

Finlands sjuksköterskeförbunds Sjukskötare rf, har ca 1390 medlemmar, varav 809 är sjukskötare i arbetsför ålder. Till föreningen hör medlemmar från hela Svenskfinland.

Föreningens mål är att markera tvåspråkigheten i förbundet samt att vara en länk för finlandssvenska vårdare. Målet för verksamheten är att förverkliga sjuksköterskeförbundets målsättningar inom den svenska regionföreningens verksamhet.

 

Kom med i föreningen och vår verksamhet. Ta kontakt med styrelsen!