ARKISTO

sairaanhoitajan laajennetut työnkuvat

Eri arvioiden mukaan 15-20 prosenttia lääkärille menevistä potilaista voitaisiin ohjata sairaanhoitajan vastaanotolle. Sairaanhoitajat voivat ottaa enemmän vastuuta potilaiden pitkäaikaisseurannasta, jolloin voidaan edistää lääkäreiden työpanoksen tarkoituksenmukaista käyttöä. Potilaiden pääsy hoitoon helpottuu, ja terveyskeskusten resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön. Sekä lääkärit että sairaanhoitajat voivat kehittää omaa ammattiosaamistaan potilaiden hyväksi.

Kansainvälisesti asiakasvastaava-toiminnalla on vaikutettu monisairaiden asiakkaiden sairauksien hoitotasapainoon, vähennetty sairaalajaksoja ja/tai päivystyskäyntejä ja siten myös kuluja (Dorr ym. 2006, Gary ym. 2009). Suomessa (Oulunkaari, Potku- ja Rampe-hanke) asiakasvastaava-toiminnan kaltaisella toiminnalla on saatu hillittyä terveyskeskuslääkärillä käyntejä. Lisäksi päällekkäiset käynnit terveyskeskuksessa sekä terveyskeskuksen ja yliopistosairaalan välillä ovat vähentyneet. Potilaan hoidon painopistettä on saatu siirtymään perusterveydenhuoltoon (Oulunkaari, Rampe, Potku).

Suomessa ensimmäiset rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen käyneet sairaanhoitajat saivat Valviralta lääkkeenmääräämisluvan kesällä 2012. Reseptejä kirjoittavat sairaanhoitajat ovat mahdollistaneet uudistuksia terveysasemien, hyvinvointiasemien ja virka-ajan ulkopuolisen perusterveydenhuollon päivystyksen toimintaan. Heidän työskentelyllään on selviä vaikutuksia niin kustannussäästöihin kuin lääkärityöajan hukkakäytön vähentämiseen. Lääkkeenmääräämishoitajiin ovat tyytyväisiä hoitajat itse, mutta myös lääkärit ja asiakkaat. Kansainvälisten tutkimusten mukaan hoito on laadukasta ja turvallista.

Rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen kalleuden vuoksi koulutukseen hakeutuminen on sairaanhoitajille haastavaa. Yhteiskunnallisesti sairaanhoitajien rajattu reseptinkirjoituskoulutus tuo pitkällä aikavälillä säästöjä. Uudistuksen toimeenpanon yhteydessä tehtävänkuvien päivittämisessä on huomioitava vastuu-, koulutus- ja palkkauskysymykset.

Valtakunnallisessa tutkimuksessa Eksoten terveysasemille tehtiin kuvitteellisen laskelma, jossa 14 lääkäriä ja 12 sairaanhoitajaa korvattiin lääkkeenmääräämishoitajilla. Laskelman mukaan säästöt henkilöstökuluissa olisivat vuositasolla 439.000 euroa. Alkutilanteessa lääkäreitä oli 44 ja sairaanhoitajia 71. (Vesterinen 2014).

Kaikki uutiset aiheesta:

Kysely: Kolme neljästä sairaanhoitajasta tekee lääkärin töitä

Noin puolet potilastyötä tekevistä sairaanhoitajista suorittaa vähintään viikoittain lääkärin töiksi katsottuja tehtäviä. Eniten sairaanhoitajia kuormittavat työmäärä ja henkilöstön riittämättömyys, mutta[…] Lisää…

Sairaanhoitajaliitto ja Tehy: Sairaanhoitajien uudet työnkuvat nopeuttavat hoitoonpääsyä ja kaventavat terveyseroja

Sairaanhoitajaliitto ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ovat huolestuneet siitä, että sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on kohdannut vastustusta. Liitot järjestävät tänään[…] Lisää…

Yhteistyötä potilaan parhaaksi – vastine Lääkäriliiton Pärnäselle

Sairaanhoitajaliiton kansaivälisten asioiden päällikön Anna Suutarlan vastine Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtajan Heikki Pärnäsen bloggaukseen Keisarin uudet vaatteet sote-palvelujen saatavuudesta, yhteistyöstä ja työnjaosta. Hyvä Heikki[…] Lisää…

Ota kantaa tulevaisuuden kliinisiin urapolkuihin!

Sairaanhoitajaliitto  haluaa kehittää sairaanhoitajien laajavastuisia kliinisiä työnkuvia. Niillä tavoitellaan laadukkaita, tasa-arvoisia ja kustannusvaikuttavia sote-palveluja väestölle ja mahdollistetaan sairaanhoitajien uralla eteneminen[…] Lisää…