Sairaanhoitajien ikä ja eläkepoistuma

Keskiarvoikä

Sairaanhoitajien keskiarvoikä vuonna 2011 oli 41,5 vuotta.

Sairaanhoitajat ovat nuorimpia suuria ammattiryhmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa vuonna 2011. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön keski-ikä vuonna 2011 oli noin 43,4 vuotta. (Ailasmaa THL 8/2014.)

Eläkepoistuma

Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) tilastojen mukaan sairaanhoitajista siirtyy eläkkeelle vuosina 2010–2030 puolet (49,7 %), joka tarkoittaa määränä 20 547 henkilöä.

Osastonhoitajilla eläkepoistuma on suurin, eli 79,8 (4 079 henkeä) prosenttia siirtyy eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä (Halmeenmäki 2009.)

Lähteet:

Ailasmaa, R. (2014) Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2011. THL Tilastoraportteja 8/2014. URL<http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116033/Kokonaisraportti.pdf?sequence=3>29.4.2014

Halmeenmäki T. (2009) Kunta-alan eläkepoistuma 2010–2030. Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2009.  Helsinki, 2009.