APN (Advance Practice Nursing) asiantuntijaryhmä

Ryhmän tehtävänä on määritellä mitä APN tarkoittaa tämän päivän Suomessa, mitkä sairaanhoitajat Suomessa voidaan nähdä tällä hetkellä kuuluvan APN käsitteeseen kuuluviksi ja mitkä ovat heidän osaamisvaatimuksensa. Lisäksi asiantuntijaryhmä visioi asiantuntijatehtävänkuvien tulevaisuutta ja pyrkii esittämään suosituksia mm. tulevaisuuden tehtävänkuvien, koulutuksen, sääntelyn ja kompetenssivaatimusten suhteen.

Ryhmän vetäjänä toimii Jaana Kotila, etunimi.sukunimi@hus.fi