cABCDE – Peruselintoimintojen arviointityökalu

Catastrophic haemorrhage, Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (cABCDE) -menetelmä on strukturoitu potilaan peruselintoimintojen arviointityökalu kliinisiin hoitotilanteisiin. Se on yleisesti tunnettu ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten hyväksymä ja käyttämä lähestymistapa potilaan peruselintoimintojen tutkimiseen.

Potilaan tilan onnistunut arvioiminen niin akuuteissa kuin kiireettömissäkin hoitotilanteissa on tärkeä osa potilaan tutkimista ja hoitoa. Lisäksi kriittisesti sairastuneiden potilaiden tunnistamisen ja mahdollisimman varhaisen hoidon aloituksen kannalta potilaiden kliinisen tilan oikein tehty arvio on tärkeä osa potilasturvallisuutta. cABCDE-menetelmän etuna on se, että tilanarvion voi tehdä pelkästään aistinvaraisten havaintojen perusteella, mutta arviointia on myös mahdollista tarkentaa mittausten ja mittalaitteiden avulla.

cABCDE-menetelmää voi käyttää kaikissa potilaskontakteissa ja ympäristöissä niin lapsi- kuin aikuispotilailla tavallisista kiireettömistä hoitotilanteista henkeä uhkaaviin hätätilanteisiin. cABCDE-työkalu on rakennettu siten, että se ohjaa tutkimaan potilaan elintoiminnot ja tekemään hoitotoimenpiteet tärkeysjärjestyksessä kiireellisyyden perusteella. Suomalaisessa Elvytyksen käypä hoito -suosituksessa (2016) todetaan, että potilaan peruselintoimintojen häiriöiden ja yleistilan heikkenemisen tunnistaminen ennen tilan etenemistä sydänpysähdykseen on hoitoketjun ensimmäinen ja merkittävin lenkki. Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että myös Suomessa cABCDE olisi vakioitu tapa tutkia ja arvioida potilaan peruselintoimintojen tilaa hänen hoitopaikastaan riippumatta.

cABCDE-materiaalin tilaus

Tilaukset toimitetaan postitse.
  • Minimitilausmäärä 10 kpl

  • Isommat määrät (200-499 kpl)

  • Isommat määrät (yli 500 kpl)