Erikoistumisopinnot ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot ovat ammatillisia tutkintojärjestelmiä täydentäviä laajoja täydennyskoulutusohjelmia, jotka on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen opistotason tutkinnon tai soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Erikoistumisopinnoista opiskelijalta voidaan periä enintään 250 euron maksu lukukaudessa. Ammattikorkeakoulujen erikoistumisohjelmat löytyvät koulujen omilta sivuilta.

Erikoistumisopinnot ovat työelämän tarpeista lähteviä koulutuksia. Opintojen tarkoitus on laajentaa ja syventää opiskelijoiden ammatillista osaamista, edistää opiskelijan ammatillista kehittymistä sekä lisätä valmiuksia vastata oman alan kehittämishaasteisiin. Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat 30-60 opintopisteen laajuisia täydennyskoulutusohjelmia, jotka on mahdollista suorittaa työn ohessa 1-2 vuodessa. Lue lisää OKM:n sivuilta ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnoista.

Korkeakoulut järjestävät myös oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta korkeakoulutetuille. Koulutustehtävä on melko uusi korkeakouluille. Oppisopimustyyppisessä koulutuksessa työpaikalla tapahtuva koulutus ja oppiminen ovat keskeisessä asemassa. Lue lisää OKM:n sivuilta oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta.

Sairaanhoitajien erilaiset erikoistumisopinnot ovat valtakunnallisesti kehittämistyön alla. Meneillään olevalla ammattikorkeakoulu-uudistuksella luodaan uusia ratkaisuja lisäkoulutuksen järjestämiseen ja rahoitukseen.  Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan ammattikorkeakoulut järjestivät kliinisen hoitotyön erikoistumisopintoja 30 erikoistumisalalla vuosina 2009–2013. Suurta vaihtelua oli siinä mitä erikoistumisopintoja oli tarjolla eri puolilla Suomea. Lue koko raportti: Kliinisen hoitotyön lisäkoulutus. Nykytilanne ja kehittämisehdotukset. STM 2014.

Haku erikoistumisopintoihin

Erikoistumisopintoihin järjestetään omat hakuajat ja niihin haetaan erillisellä hakulomakkeella. Erikoistumisopintojen haun hoitaa useinmutenkoulutuksen järjestävän ammattikorkeakoulut paikallisyksikkö.

Lisätietoa mm. erikoistumisopiskelijan asemasta, tukimahdollisuudet, työnantajanäkökulmaa…