Erityispätevyyden hakeminen ja uusiminen

Hei Sairaanhoitaja!

Jos sinulla on erityistä pätevyyttä kliinisen hoitotyön, hoitotyön tiedonhallinnan tai johtamisen alueella,  hae tunnustusta Sairaanhoitajaliitolta!

Hae erityispätevyys-nimikettä sähköisellä näyteportfoliolla erikseen ilmoitettuna hakuaikana. Haku on maksullinen (120€) ja nimike on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Ilmoittaudu hakijaksi ja lähetämme sinulle laskun.

Erityispätevyysnimikkeen seuraava hakuaika on syksyllä 2020.  Syksyllä 2019 voivat kuitenkin nimikkeensä uusia he, joilla sen saamisesta tulee viisi vuotta.

Huomaathan, että voit  täydentää verkkoportfoliotasi ja rakentaa erityispätevyyshakemustasi milloin tahansa. Suosittelemmekin portfolion rakentamista valmiiksi hyvissä ajoin ennen hakuaikaa!

Erityispätevyyshakemus

Sairaanhoitajaliiton jäsenenä käytössäsi on henkilökohtainen sähköinen verkkoportfolio, johon voit koota työurasi aikana kertynyttä asiantuntemusta. Tee erityispätevyyshakemus  ja lähetä se Sairaanhoitahaliittoon portfolion kautta.

Muista ilmoittaa erityispätevyyshakemuksen hakutiivistelmässä miltä erityispätevyysalueelta haet nimikettä. Hakuohjeet sisältävät tarkennetut ohjeet niistä tiedoista, joita tiivistelmään tulee sisällyttää.

Liitä hakemukseesi kaikki sähköiseen muotoon muutetut dokumentit opiskelusta ja työkokemuksesta, joihin hakemuksesi perustat.
HUOM! Liitä hakemukseesi vain ne ansiot, joilla on merkitys hakemallesi erityispätevyydelle. (Älä siis liitä mukaan esimerkiksi ATK-koulutuksia ja todistuksia, jos haet päihdehoitotyön erityispätevyyttä). Vain dokumentoimasi ansiot voidaan arvioida. Liitä näytteet tai dokumentit verkkoportfolioon esim. pdf- word- powerpoint- jpg-kuva- video- ym. teksti-, kuva ja/tai äänitiedostoina.

Kun tuot verkkoportfoliosta merkintöjä erityispätevyyshakemukseesi, muista laittaa rasti myös mukaan tulevan liitteen kohdalle, jotta se tulee mukaan hakemukseesi. Katso tästä esimerkki alla: kuvassa punaisella alleviivattu liite tulee hakemukseen mukaan vain, jos sen edessä olevaan ruutuun klikataan rasti.

erityispätevyys_liite

Kohdassa osaamisen arviointi valitse hakemukseen mukaan ne itsearvioinnit, visiot ja palautteet, jotka ovat hakemuksesi kannalta merkityksellisiä. Valitse vähintään yksi itsearviointi, visio ja palaute.

Suositukset

Näiden lisäksi pyydä suositukset kahdelta (2) haluamaltasi, luotettavalta ja sinun osaamisesi tuntevalta henkilöltä. Pyydä suosituksen antajia lähettämään suosituskirjeensä postitse Sairaanhoitajaliittoon osoitteella Sairaanhoitajaliitto, Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki. Kuoreen merkintä: erityispätevyyshaku.

Hakuaika

Hakuaika on syksyisin, kunakin vuonna erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Hallitus tekee päätökset nimikkeiden myöntämisestä vuoden loppuun mennessä. Tiedotamme hakuajasta hyvissä ajoin Sairaanhoitajaliiton sähköisessä uutiskirjeessä, Sairaanhoitaja-lehdessä ja verkkosivuillamme. Seuraa siis uutisiamme!

Henkilökohtaisen verkkoportfolion päivittäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuaikaa. Aiempien hakijoiden kokemus on, että pitkän ja ansiokkaan uran tallentaminen verkkoportfolioon ei käy käden käänteessä. Varaa siis päivittämiseen riittävästi aikaa.

Lähetä hakemuksesi ajoissa, koska puutteellisia ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemusta ei myöskään pyydetä täydentämään, jos liitetiedostot puuttuvat.

Haku on maksullinen

Ennen hakemuksen jättämistä hakija ilmoittautuu hakijaksi ja hänelle lähetetään lasku (vuonna 2019 120 €), joka pitää olla maksettuna ennen hakuajan päättymistä. Ellet ole suorittanut maksua, ei arviointia suoriteta eikä hakemuksestasi anneta palautetta. Tämä koskee niin ensikertalaisia kuin nimikkeen päivittäjiäkin.

Hakemuksen arvioiminen

Hakemukset arvioidaan Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n nimeämässä arviointineuvostossa kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Arviointineuvosto koostuu kuudesta (6) asiantuntijajäsenestä, jotka edustavat käytännön työelämän, koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen osaamista.

Arviointineuvostossa hakemukset arvioi aina kaksi jäsentä ja tarvittaessa kolmas jäsen. Lisäksi työryhmä voi tarvittaessa konsultoida muita asiantuntijoita. Tämän jälkeen arviointineuvosto kokonaisuudessaan käsittelee hakemukset ja tekee kunkin hakijan kohdalla asiantuntijaesityksen Sairaanhoitajaliiton hallitukselle nimikkeen myöntämisestä tai hakemuksen hylkäämisestä. Sairaanhoitajaliiton hallitus tekee esityksen pohjalta lopullisen päätöksen nimikkeen saajista. Sinulle ilmoitetaan henkilökohtaisesti hakemuksesi hyväksymisestä tai hylkäämisestä perusteluineen.

Nimikkeen uusiminen

Erityispätevyys-nimike tulee uusia viiden vuoden välein. Hakukriteeristö sisältää ohjeet myös nimikkeen päivittämiseksi. Voit lähettää päivittämishakemuksesi syksyn erityispätevyyshaun yhteydessä. Muista ilmoittautua hakijaksi!

Erityispätevyysnimikkeen hakuprosessi pähkinänkuoressa