Erityispätevyyden kriteerit

Sairaanhoitaja!

Jos sinulla on erityisosaamista ja olet Sairaanhoitajaliiton jäsen voit hakea tunnustusta osaamisellesi erityispätevyysnimikkeen avulla.
Tunnustuksen voi hakea kliinisen hoitotyön erityspätevyydestä, hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyydestä tai jatkossa myös johtamisen erityispätevyydestä.

Hae nimikettä jos tunnistat itsessäsi alla mainittuja ominaisuuksia, olet Suomessa rekisteröity sairaanhoitajaksi ja lisäksi olet maksanut Sairaanhoitajaliiton jäsenmaksun vähintään hakuvuonna ja sitä edeltäneenä vuonna.

Oletko erityisosaaja – Löytyykö sinulta seuraavia ominaisuuksia?

  • toimit sitoutuneesti, itsenäisesti, vastuullisesti ja tulostietoisesti oman erityisosaamisalueen hoitotyön asiantuntijana, potilaan ja väestön terveyden edistämisessä, terveyden hallinnan ja selviytymisen tukemisessa tai auttamisessa sekä asiakaslähtöisen toiminnan edistämisessä.
  • toimit ohjaajana, mentorina, konsulttina ja roolimallina kollegoille ja opiskelijoille erityisosaamisalueelta nousevissa kysymyksissä sekä ammatillisen osaamisen ja näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisessä.
  • toimit oman erityisosaamisalueesi asiantuntijana hoitotyötä kehittävän toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa omalla itsenäisellä vastuu- ja toiminta-alueellasi moniammatillisissa työryhmissä ja palvelu- ja hoitoketjun eri vaiheissa olevien toimijoiden verkostoissa.
  • kehität hyvää hoitotyön toimintaa ja vaikuttavuutta käytännön tarpeiden ja tutkimustiedon pohjalta.
  • olet hoitotyön erityisalueeseen liittyvän lisä-, täydennys- ja/tai jatkokoulutuksen, kliinisen työkokemuksen, monialaisen työotteen sekä tutkivan ja kehittävän toiminnan avulla syventänyt ja laajentanut ammatillista tieto-, taito- ja arvoperustaasi sekä rooliasi hoitotyön asiantuntijana.

Tervetuloa hakijaksi jos tunnistit itsesi!

Erityispätevyysalueet

1. Kliinisen hoitototyön erityispätevyys

a. Äkilliset terveysmuutokset, tai
b. Pitkäaikaiset terveysmuutokset

Lisäksi sinun tulee määritellä tarkennus erityisosaamisalueestasi esimerkiksi diabeteshoitotyö, päihdehoitotyö, lasten sairaanhoito.
Nimikkeen tarkoituksena on tukea urallaetenemismahdollisuuksiasi tunnustamalla saavuttamasi erityisosaaminen potilastyössä kliinisen hoitotyön alueella. Nimikkeellä Sairaanhoitajaliitto haluaa tukea sairaanhoitajien uralla kehittymistä ja etenemistä, niin että yhteys potilastyöhön säilyy.

2.Hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyys

Olet hoitotyön tiedonhallinnan erityisosaaja jos työssäsi hallitset tekniikan ja tietojärjestelmien käyttöä ajankohtaisen tiedon ja informaation keräämiseen, tallettamiseen, käsittelyyn, muokkaamiseen ja viestimiseen. Hyödynnät terveydenhuollossa tiedonhallintaa erityisesti palvelujen ja resurssien johtamiseen, potilaiden tai asiakkaiden hoidon ja palvelujen tuottamiseen, tieteellisen tutkimuksen tulosten soveltamiseen käytäntöön eli tutkimusnäyttöön perustuvaan toimintaan sekä opetusmenetelmien ja –välineiden kehittämiseen.

3. Johtamisen erityispätevyys

Johtamisen erityispätevyyden myöntävät Tehy ja yhteistyöjäsenjärjestöt yhdessä. Nimikkeen hakeminen on edullisempaa jos kuulut sekä Sairaanhoitajaliitton, että Tehyyn. Ensimmäinen pilottihaku toteutettiin syksyllä 2015 ja hakuaika on syksyisin, erikseen ilmoitettavana aikana.

Arviointikriteerit

Nimikkeen myöntämisen pääkriteerit ovat koulutustyökokemus ja muu toiminta (julkaisu-, opetus- ja ohjaus- sekä kehittämistoiminta).

Arviointikriteerit perustuvat Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen (Suomen sairaanhoitajaliitto, Suomen Bioanalyytikkoliitto, Suomen Fysioterapeutit, Suomen Kätilöliitto, Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto, Suomen Röntgenhoitajaliitto, Suomen Ensihoitoalan Liitto) yhteiseen näkemykseen erityispätevyydestä ja sen arvioimisesta. Katso julkaisu: Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä, 2015.