Gerontologisen hoitotyön asiantuntijaryhmä

Gerontologista hoitotyötä kehittää Sairaanhoitajaliiton käynnistämä asiantuntijaryhmä, jonka vetäjänä toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry:n puheenjohtaja Riitta Karjalainen.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta: Riitta Karjalainen

Riitta Karjalainen
sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, THM
vanhuskeskuksen johtaja
riitta.karjalainen@turku.fi

 

 

Gerontologinen hoitotyö on hoitotyön erityisala, jonka tavoitteena on iäkkään ihmisen hyvinvoinnin – terveyden ja toimintakyvyn – saavuttaminen ja säilyttäminen. Gerontologinen hoitotyö soveltaa ikääntymiseen liittyvää teoreettista tietoa iäkkäiden hoitotyöhön, ja sen tavoitteena on ikäihmisten

 • terveyden edistäminen ja ylläpito
 • toimintakyvyn tukeminen ja sairauksien hoito
  • toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi
  • toimintakykyä edistävä hoitotyö
  • turvallisen lääkehoidon toteutus
  • perhehoitotyö
 • palliatiivinen hoitotyö.

Gerontologinen hoitotyö pohjaa hoitotieteen ja gerontologian tietoperustaan. Gerontologisen hoitotyön osaamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän väestön ikääntyessä.

Ryhmän toiminta-aika: 2013-2015.