Hoidon laatu ja potilasturvallisuus -asiantuntijaryhmä

Hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus -asiantuntijaryhmä

Ryhmän tavoitteena on seuraavan kahden vuoden aikana nostaa tietoisuutta kommunikaation ja hyvän käsihygienian varmistavista menettelytavoista. Työryhmä pyrkii tarjoamaan potilaille ja hoitotyöntekijöille keinoja arvioida em. asioiden laadukasta toteutumista.

Asiantuntijatyöryhmä edistää potilasturvallisuutta tukevaa kommunikaatiota ja potilaan tunnistamista seuraavilla keinoilla:

1. Materiaalit: artikkeli sairaanhoitajalehteen ja kampanjajuliste,
2. Aiheen esiinnostaminen vuoden 2015 Sairaanhoitajapäivillä.
3. Mahdolliset kampanjat alueyhdistysten ja paikallisten oppilaitosten kanssa

Ryhmän vetäjänä toimii Marina Kinnunen, etunimi.sukunimi@vshp.fi

Ryhmä toimii vuoden 2016 loppuun.