Hoitotyön tuottamat potilastulokset

Yhdeksässä Euroopan maassa toteutettu tutkimus osoitti potilaskuolleisuuden olevan noin 30 % vähäisempää niissä sairaaloissa, joissa sairaanhoitajien osuus hoitohenkilökunnasta oli 60 % ja he vastasivat noin kuudesta potilaasta verrattuna sairaaloihin, joissa sairaanhoitajien osuus oli ainoastaan 30 % ja he hoitivat keskimäärin kahdeksaa potilasta. (Aiken ym. 2014).

Useista tutkimuksista koostuvassa meta-analyysitutkimuksessa havaittiin, että yhden sairaanhoitajan lisäys per potilaspäivä vähensi kirurgisten potilaiden kuolemia jopa 16 % (Kane 2007). Tutkimusnäyttö on osoittanut, että myös sijaisten ja määräaikaisten suurella määrällä on yhteys potilaskuolemiin (Estabrooks ym. 2005, Aiken ym. 2007). Hyvän yhteistyösuhteen sairaanhoitajien ja lääkäreiden välillä on todettu puolestaan vähentävän potilaskuolleisuutta (Estabrooks ym. 2005).

Yhteys komplikaatioihin ja haittatapahtumiin

Sairaanhoitajien suuremmalla osuudella hoitohenkilöstörakenteesta on osoitettu olevan positiivinen yhteys lääkevirheiden ja haavainfektioiden vähenemiseen (Hall ym. 2004). Suuremman sairaanhoitajamäärän on osoitettu myös vähentävän potilaiden painehaavaumien määrää, ruokaputken verenvuotoa, verenmyrkytyksiä, shokkitiloja, fysiologisia/metabolisia häiriötiloja sekä keuhkojen toimintahäiriöitä (Duffield ym. 2007).

Yhteys kliinisiin hoitotuloksiin

Mm. Irlannin hoitajavetoisilla vastaanotoilla on saatu seuraavanlaisia kliinisiä hoitotuloksia: Tyypin 2 diabeetikoilla, jotka kärsivät kroonisesta munuaisten vajaatoiminnasta (N=50) todettiin alempi verenpainetaso < 130/80 mmHg kuin mitä kansallinen viranomainen NICE (2009 & 2011) suosittaa. Kirjallisuuden perusteella voidaan odottaa, että eGFR laskee n. 1.2-4.6 ml/min munuaisten vajaatoiminnan syntymekanismista riippuen (Nielsen, Massey). Tulosten mukaan munuaisten toiminta on vakautettu ja munuaisten vajaatoiminnan eteneminen saatu pysäytettyä. Vuosittaiset eGFR arvot tarkastettiin kolmen vuoden välien samalla potilaskohortilla. Verenpaine oli seurannassa yhtä hyvä < 140/ 80 mmHg sekä sairaanhoitajan, että lääkärillä vastaanotolla käyvillä potilailla ja kokonaiskolesteroli oli sairaanhoitajan vastaanotolla käyvillä hieman parempi (n. 3,5 Mmol/l) kuin lääkärin vastaanotolla käyvillä (3,8 Mmol/l). Sairaanhoitajan vastaanotoilla käynnit toteutuivat 99-prosenttisesti ja lääkärin vastaanotoilla n. 83-prosenttisesti. (Blanchfield 2014, luento)

Lue lisää

Aiken LH, Xue Y, Clarke SP & Sloane DM. (2007) Supplemental Nurse Staffing in Hospitals and Quality of Care. Journal of Nursing Administration 37, 335-342.

Aiken LH, Sloane DM, Bruyneel L, Van den Heede K, Griffiths P, Busse R, Diomidous M, Kinnunen J, Kózka M, Lesaffre E, McHugh MD, Moreno-Casbas MT, Rafferty AM, Schwendimann R, Scott PA, Tishelman C, van Achterberg T & Sermeus W. (2014) Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. The Lancet 383; 9931, 1824-1830.

Blanchfield D, Luento 23.1.2014. Advanced Nurse Practitioners with Prescriptive Authority: Improving the patient Journey and Clinical Outcomes. APN seminaari Irlannissa.

Doran D. (2011) Nursing Outcomes: The State of the Science. (2nd ed.) Jones & Bartlett Learning, Sudbury.

Duffield C, Roche M, O’Brien-Pallas L, Diers DK, Aisbett C, Aisbett K, King M & Hall J. (2007) Glueing it Together: Nurses, Their Work Environment and Patient Safety. University of Technology, Sydney, Broadway.

Estabrooks C, Midodzi W, Cummings G, Ricker K & Giovannetti PB. (2005) The impact of hospital nursing characteristics on 30-day mortality. Nursing Research 54, 74-84.

Hall LM, Doran D & Pink GH. (2004) Nurse staffing models, nursing hours and patient safety outcomes. Journal of Nursing Administrations 34, 41-45.

Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus) 2011. Näyttöä Magneettisairaala-mallin vaikutuksista hoitaja- ja potilastuloksiin. http://www.hotus.fi/system/files/BPIS_ennakko_2010-11.pdf

Kane RL, Shamliyan TA, Mueller C, Duval S & Wilt TJ. (2007) The association of registered nurse staffing levels and patient outcomes: Systematic review and meta-analysis. Medical Care 45 (12), 1195-1204.

Karlsson H, Lieskivi S. 2010. Sairaanhoitajan rooli kohonneen verenpainepotilaan hoidossa. Turun ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010121718565

Kleinpell R.M. 2013, Outcome Assessment in Advanced Practice Nursing, sivu 6: adapted from Ingersoll, McIntosh, and Williams 2000.

Massy Z.A, Khoa T.N, Lacour B, Descamps-Latscha B, Man N.K, Jungers P(1999) Dyslipidaemia and the progression of renal disease in chronic renal failure patients. Nephrology Dialysis Transplant 14:2392-2397.

NICE .Early Identification and Management of Chronic Kidney Disease in Adults in Primary and Secondary Care. (2008) Clinical Guideline 73.NICE. London.

Nielsen S, Schmitz A, Rehling M, Mogensen C.E (1997)The clinical course of renal function in NIDDM patients with normo and microalbuminuria. Journal of Internal Medicine 241:133-141