Kehitän ammattitaitoani

Laura mietteliäänä haasteellisten asioiden ääressä.

Laura mietteliäänä haasteellisten asioiden ääressä.

teksti Sirpa Koivukoski, kuvat Anne Karhu ja Sirpa Koivukoski

Halu oppia uutta ja ripaus kunnianhimoa motivoi
Laura Salmela opiskelee ylempää AMK-tutkintoa ja valmistuu kliiniseksi asiantuntijaksi Metropolia AMK:sta. Opiskelun lomassa hän keikkailee eri paikoissa. Laura on pienen lapsen äiti joten haasteita ja vauhtia elämässä riittää. Lähtökohta opiskelulle oli itsekäs, siihen tarvittiin halu kehittyä ja sopiva ripaus kunnianhimoa joiden avulla ponnistella eteenpäin. Kliinisen asiantuntijan tutkinnon selvä yhteys työelämään sai hänet valitsemaan tämän opiskelun yliopiston sijaan.

Ammatillinen kohtaaminen
”Kokemuksen kertyminen sairaanhoitajan työssä on auttanut minua keskittymään asioiden hoitamisen sijasta ihmisen kohtaamiseen. Kohtaaminen ja kosketus vaikuttavat maagisella tavalla. Ajattelen sillä olevan suuren merkitysken potilaalle. Haluan vahvistaa tämän yksinkertaisen ja samalla niin vaikean asian toteutumista ihmisen hoitamisessa”, kertoo Laura työnsä lähtökohdista.
Ammatillinen sairaanhoitaja toimii Lauran mielestä edistämällä potilaan hyvää, kunnioittamalla hänen vakaumustaan ja toiveitaan. Parhaan mahdollisen ammattitaidon tulee olla potilaan ja moniammatillisen tiimin käytettävissä.

Ammatillisuuteen kuuluu ihmisenä kasvaminen ja sen näkyminen työssä. Taitopuolella pystyt ”hämäämään” – ihmisen kohtaamisessa et. Ammattitaidon mitta on osaaminen tiedossa, taidossa ja ihmisenä. Ammatillisuus on keino osata olla ottamatta kaikkea tunteella ja henkilökohtaisesti. ”Minulle on tärkeää se, että tiedän mitä sairaanhoitajuus on ja mikä olen ihmisenä. Tällä tavalla pystyn suojelemaan itseäni ja jaksan paremmin vaativassa työssä”, pohtii Laura aammatillisuutta.

Ammattitaidon päivittäminen on ehdotonta. Pelkkä kokemus työstä ei riitä turvaamaan sairaanhoitajan ammattitaidon ajantasaisuutta. Mitä oikeastaan on kokemus? Voit olla teknisesti taitava jossain paikassa ja toisaalla se ei riitäkään. Kokemuksen lisäksi sairaanhoitajat tarvitsevat työssään opiskeltua ja tutkittua tietoa, toteaa Laura.

Olen huolestunut työelämän kehityksestä
Nyt työnantaja määrittelee yksipuolisesti mitä sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluu. Tämä ei aina vastaa sitä mihin sairaanhoitaja on koulutettu. ”Epäilen, että yksilövastuinen hoitotyö on vaikuttanut siihen, että sairaanhoitaja löytää itsensä vaikkapa osastosihteerinä, siivoojana, lähihoitajana tai minä muuna hyvänsä. Näin sairaanhoitaja kuormittuu tehtävänsä lisäksi kaikella muulla ja oma perustehtävä voi jäädä taka-alalle. Tämä epäselvyys toimenkuvassa lisää riittämättömyyden tunnetta ja vaikuttaa suoraan voimavarojen vähenemiseen. Mielestäni asia pitäisi korjata pian, jotta sairaanhoitajan työpanos olisi täysimääräisesti käytössä potilaan hyvän hoidon toteutumiseksi”, toteaa Laura huolestuneena.

”Uudet tehtävät tuovat lisää elementtejä sairaanhoitajan työhön, esimerkiksi lääkkeen määrääminen on uusi tehtävä. Onkohan sitä toteuttavilta sairaanhoitajilta poistunut mitään entisistä tehtävistä? Onko sairaanhoitajilla jo niin paljon muiden ammttiryhmien tehtäviä, että oman ammatin kehittämiselle tai ammatillisuuden pohtimiselle ei jää mitään osuutta?” ihmettelee Laura.

Sairaanhoitajan paikka moniammatillisessa tiimissä
Moniammatillisessa asiantuntijoiden yhteistyössä sairaanhoitajalle voi olla ajoittain hankalaa löytää oma paikka. Paikan Löytäminen vaikeutuu erityisesti silloin, kun kaikki tekevät kaikkea ja lääkärille jää tiiimin ainoa selkeä rooli. Silloin vanha hierarkkinen tapa toimia palaa yhteistyöhön. Tämä ei tee sairaanhoitajan asintuntijuuden kehittymiselle hyvää.

”Mielestäni moniammatillinen työ potilaan hoidossa on tällä hetkellä todella pirstaleista. Eri ammattiryhmät toimivat potilaan kanssa ja kirjaavat omat näkökulmansa. Todellinen keskustelu ja yhteistyö on puuttellista eikä eri näkemyksiä osata yhdistää. Minusta sairaanhoitajan tulisi ottaa selkeästi vastuu asioiden yhdistäjänä”, miettii Laura roolin selkiyttämistä.

Lakataanko puhumasta välillä palkasta?
Keskustelu sairaanhoitajan ammatista on kulminoitunut Lauran mielestä palkkaukseen. Puheesta on hänen näkemyksensä mukaan unohtunut ammatillinen näkökulma ja työn sisällön kehittäminen. Tämä palkkakeskustelu ei ole tehnyt sairaanhoitajista yhtään vahvempia, se ei ole tukenut ammatillista kehittymistä tai helpottanut roolin ottamista moniammatillisen tiimin täysivaltaisena jäsenenä.

Tieto lisää rohkeutta
”Toivon, että jatkossa sanomme rohkeasti:En tiedä, otan selvää. Tiedon etsimisessä tarvitsemme luotettvia lähteitä. Lääketieteellinen tiedonhaku on sairaanhoitajallekin helppoa ja sitä mahdollisuutta käytetään paljon. Oma tiedonhaku on sairaanhoitajalle todellinen profiilin nosto”, sanoo Laura jämäkästi.”Haluan rakentaa yhdessä toisten sairaanhoitajaien kanssa ammatistamme rohkeiden ihmisten ammatin, jossa sairaanhoitajuudesta ponnistava tietotaito on lähtökohta potilaan kohtaamisessa. Silloin sairaanhoitajan rooli moniammatillisessa tiimissä on selkeä”, toteaa Laura rohkeana esimerkkinä.