Laatustandardit elvytyskoulutukseen

Kansainväliset laatustandardit ovat tulleet elvytyskoulutuksen perustaksi. EMA Group tuottaa yhdessä Suomen Elvytysneuvoston kanssa Euroopan Elvytysneuvoston (ERC) kansainvälisten koulutusformaattien mukaisia elvytys- ja hätätilannekoulutuksia terveydenhuollon ammattilaisille.

– Tuomme laatua elvytys- ja hätätilanteiden koulutukseen. Kurssit sisältävät korkealaatuista opetusta ja arvioituja opetusmenetelmiä. Opetuksen tasoa ja laatua seurataan ja varmennetaan, johtava lääkäri Tuomas Hiltunen EMA Groupista sanoo.

Kurssista saa todistuksen, joka on voimassa viisi vuotta ja pätevä kaikkialla maailmassa.

– Se on arvostettu paperi työnhaussa, jolla voi varmistaa osaamisensa. Kun kurssin on käynyt, tiedetään varmasti, mitä henkilö osaa, Hiltunen jatkaa.

Eritasoisia kursseja

Kursseja on kolme: BLS – Basic Life Support, ILS – Intermediate Life Support ja ALS – Advanced Life Support.

Näistä vaativin on ALS, joka kestää kaksi päivää ja sisältää runsaasti erilaisia simulaatioharjoituksia, pienryhmäopetusta sekä kirjallisen lopputentin ja näyttökokeen. ALS on tarkoitettu lääkäreille, sairaanhoitajille ja ensihoitajille, jotka työskentelevät päivittäin akuutisti sairaiden potilaiden parissa. Tällaisia toimipisteitä ovat sairaalapäivystykset, ensihoito sekä teho- ja leikkaussaliyksiköt.

ILS-kurssit on suunnattu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille sairaanhoitopiireissä, terveysasemilla ja yksityisillä lääkäriasemilla.

Kurssien tavoitteena on riskipotilaiden varhainen tunnistaminen, ennaltaehkäisy, tehokas, standardoitu ja nopeasti aloitettu hoitoelvytys sekä oikeaoppinen elvytyksen jälkeinen hoito. Vaativilla ALS-kursseilla keskitytään lisäksi erityistilanteisiin.

Kurssien virallinen koulutuskieli on toistaiseksi englanti, mutta lähiopetus toteutetaan suomeksi.

EMA Group Oy on järjestänyt Suomessa elvytyskoulutusta vuodesta 1989. Lisätietoja koulutuksista: https://www.erc.edu/index.php/als_courses/en/.

toimittaja: Minna Pauliina Kataja