Mielenterveyshoitotyön asiantuntijaryhmä

Mielenterveyshoitotyön asiantuntijaryhmä

Kuvassa vasemmalla Mari Lahti, Nina Kilkku, Anu Vähäniemi, Anne Jämsen Oikealla Raika Hanhisalo, Sirkku Viitala

Työryhmän toiminnan tavoitteeksi asetettiin kansainvälisten yhteistyöverkostojen (Psykiatristen sairaanhoitajien pohjoismainen verkosto, PSSN ja Mielenterveyshoitotyön sairaanhoitajien eurooppalainen järjestö, Horatio) Suomen edustajien taustatukena toimiminen sekä mielenterveyshoitotyön moninaisuuden ja laaja-alaisen urakehityksen mahdollisuuksien esiin tuominen kiinnostuksen lisäämiseksi mielenterveyshoitotyötä kohtaan.

Ryhmän toiminta-aika: 2014-2016.

Ryhmän vetäjänä toimii Mari Lahti etunimi.sukunimi@turkuamk.fi