NEWS- Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä

Valtaosaa sairaalansisäisistä elvytystilanteista ja äkillisistä siirroista teho-osastolle edeltävät peruselintoimintojen häiriöt. National early warning score (NEWS), aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä, kehitettiin Iso-Britanniassa 2012 standardoimaan aikuispotilaiden peruselintoimintojen seuranta ja mahdollistamaan aikainen puuttuminen peruselintoimintojen häiriöihin sairaaloissa. Useat kansainväliset tutkimukset ovat todenneet, että NEWS tunnistaa herkästi alkavat peruselintoimintojen häiriöt niin vuodeosastoilla, ensiavussa kuin ensihoidossakin. Säännöllisesti mittaamalla potilaan peruselintoimintojen arvot, kehon lämpötila ja lisähapen tarve, voidaan ennakoida potilaan voinnin muutokset.

Suomalainen Elvytyksen Käypä Hoito -suosituksen mukaan (2016) potilaan peruselintoimintojen häiriöiden ja yleistilan heikkenemisen tunnistaminen ennen tilan etenemistä sydänpysähdykseen on hoitoketjun ensimmäinen ja merkittävin lenkki. NEWS on todettu herkäksi työkaluksi myös suomalaisessa potilasaineistossa mahdollistaen yksinkertaisten mittausten avulla luotettavan ja kokonaisvaltaisen arvion potilaan peruselintoimintojen tilasta. Moni suomalainen terveydenhoitoalan ammattilainen käyttääkin jo NEWS-pisteytystä päivittäisessä työssään.

Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että Suomessa NEWS olisi vakioitu tapa seurata potilaan peruselintoimintojen tilaa potilaan hoitopaikasta riippumatta. Käyttämällä samaa pisteytystä kaikkialla voidaan potilaan tilaa arvioida pisteytyksen avulla valtakunnallisesti eri hoitoyksiköissä samalla tavalla.

Sairaanhoitajaliitto julkaisee NEWS:stä suomenkielisen esitekirjasen ja muistikortin. Nämä julkaistaan Sairaanhoitajapäivillä 23.3.2018. Julkaisujen sisällön on tuottanut asiantuntijaryhmä, jossa ovat olleet mukana teho-osaston sairaanhoitaja Mika Karjalainen Sairaanhoitaja (YAMK)  Kuopion yliopistollisesta sairaalasta, teho-osaston sairaanhoitaja Marcus Norrgård sairaanhoitaja (AMK) Meilahden sairaalasta, kliininen asiantuntija Minna Peltomaa (TtM) Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, erikoislääkäri Jussi Pirneskoski (LL) HYKS:stä, erikoistuva lääkäri Joonas Tirkkonen (LT) Tampereen yliopistollisesta sairaalasta sekä aiheesta YAMK opinnäytetyötä Arcada ammattikorkeakouluun tekevä Heidi Rantanen sairaanhoitaja (AMK).

NEWS-pisteytystä voidaan hyödyntää myös terveydenhuollon toimipisteiden ulkopuolella ensihoidon ja kotihoidon toimesta. Kotihoidon potilaan peruselintoiminnoista saadaan kattava kuva NEWS-pisteytykseen vaadittavat tutkimukset tekemällä ja potilaan voinnin kehittymistä voidaan seurata vertaamalla saatua pistearvoa aiempaan. NEWS-pisteytys voidaan huomioida osana paikallisia kotihoidon konsultaatio- ja lisäavun hälytysohjeita. Ensihoidossa NEWS-pisteytys voi olla avuksi mm. lääkäriä konsultoidessa tai paikallisten hoito-ohjeiden osana kuljetuspäätöksien tukena, lisäksi ne helpottavat potilaan hoidon kiireellisyyden arviointia jatkohoitopaikassa. NEWS luo yhteisen kielen eri terveydenhuollon toimijoiden välille: samanlaiset peruselintoimintojen häiriöt vaikuttavat pistesummaan sekä sairaalan sisällä että sen ulkopuolella.