Opinnäyte: Digiopetusta ikäihmisille

SAIRAANHOITAJA-LEHTI: Auli Nieminen & Riitta Oksanen
Turun ammattikorkeakoulu
Sairaanhoitaja AMK, monimuoto  &  fysioterapeutti AMK, monimuoto
Opinnäytetyö 2017: Ikäihmisten digiosaaminen – tietotekniikan opetustapahtuma Säkylässä

Parhaillaan Suomessa suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus innoitti meitä opinnäytetyömme aiheen valintaan. Sote -uudistuksen yhtenä tavoitteena on sähköisten terveyspalvelujen lisääminen. Toiminnallinen opinnäytetyömme lähti liikkeelle valtiovarainministeriön julkaiseman Auta-hankkeen innoittamana. Tämä hanke tarjoaa apua ja tukea digitaalisten palvelujen käyttöönottamisessa.

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää yhdessä Sastamalan koulutusyhtymän Huittisten yksikön datanomiopiskelijoiden kanssa yhden iltapäivän kestävä opetustapahtuma, jossa ikäihmisten oli mahdollisuus oppia ja harjoitella sähköisten terveyspalvelujen käyttöä ja rohkaistua niiden aktiivisiksi käyttäjiksi. Lisäksi toivoimme heidän vievän oppimiaan taitoja eteenpäin omissa eläkeläisjärjestöissään.

Opetustapahtumaan osallistuneille teimme kirjallisen ennakkokyselyn tietokoneen käyttövalmiuksista ja sähköisten terveyspalvelujen käytöstä. Tämän pohjalta yhdessä datanomiopiskelijoiden ja heidän opettajansa kanssa suunnittelimme opetustapahtuman sisällön, joka koostui lähinnä sähköisten terveyspalvelujen (mm. e-resepti, omakanta, sähköinen ajanvaraus) sovelluksista. Opetustapahtumassa käsiteltiin myös tietosuoja-asioita.

Palaute opetustapahtumasta saatiin vapaamuotoisen haastattelun avulla. Tämän palautteen mukaan opetustapahtumaan oltiin tyytyväisiä ja samankaltaista opetusta kaivattiin lisää. Lisäksi toivottiin opetusta ilman monimutkaisia ATK-termejä, opetuksen hitaampaa etenemistä, melutonta ympäristöä sekä riittävää tauotusta. Datanomiopiskelijoiden henkilökohtaiseen opastukseen oltiin erityisen tyytyväisiä. Myös datanomiopiskelijat kokivat opetustapahtuman hyödylliseksi osana koulutustaan.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palsta esittelee opinnäytetöiden aiheita ja ajatuksia.