Opinnäyte: Muistilista ikäihmisen kivun tunnistamisen avuksi

SAIRAANHOITAJA-LEHTI:

Jaana Backman & Jenni Koivisto
Tampereen ammattikorkeakoulu
Hoitotyön koulutusohjelma
Opinnäytetyö 2017: Ikäihmisen kivun tunnistaminen – muistilista hoitajalle 2017

Teimme opinnäytetyön ikäihmisen kivun tunnistamisesta. Valitsimme aiheen itse, ja kiinnostuksemme siihen johtui omista huomioistamme lähihoitajina, sillä ikäihmisen kipua ei aina tunnisteta. Sitä hoidetaan esimerkiksi rauhoittavalla lääkityksellä. Halusimme osaltamme vaikuttaa siihen, että hoitajat huomioisivat myös kivun mahdollisuuden ikäihmisen käytöksen muuttuessa.

Kyseessä oli toiminnallinen opinnäytetyö, ja tutkimustulosten perusteella muodostimme muistilistan hoitajalle kivun tunnistamisen avuksi. Lista sisältää luomamme Onko kipua -muistisäännön. Se sisältää ohjeita, mitä tulee huomioida, kun ihminen ei itse esimerkiksi kognitiivisten taitojen heikentymisen vuoksi pysty kertomaan kivustaan. Lista keskittyy kivun sanattomiin merkkeihin. Muistilista on taskukokoinen ja helppokäyttöinen. Se kulkee hoitajan mukana ja on käytettävissä milloin tahansa.

Tutkimuskirjallisuuden mukaan kivun tunnistamisessa on puutteita työelämässä sekä hoitajien asenteista että osaamattomuudesta johtuen. Tutkimukselle ja muistilistalle on siis olemassa tarve, ja sitä voidaan hyödyntää laajasti kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä. Olisimme halunneet tietää lisää tulosten taustoista ja siitä, mistä hoitajien asenteet johtuvat. Muistilista toimii hoitajilla ohjeistuksena ja tarkistuslistana. Lisäksi sitä voidaan käyttää opetusvälineenä hoitotyön koulutuksissa. Toivomme, että listamme pääsee laajaan käyttöön, jonka myötä hoidon laatu paranee.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palsta esittelee opinnäytetöiden aiheita ja ajatuksia.