Opinnäyte: Näyttely tamperelaisesta sairaanhoitajakoulutuksesta

tiitto_traskinkoskiVenla Tiitto & Riikka Träskinkoski

Tampereen ammattikorkeakoulu

Sisätauti-kirurginen hoitotyö

Sairaanhoitajakoulutus

Opinnäytetyö 2016: Sairaanhoitajakoulutus Tampereella 60 vuotta – Sisar hento valkoisesta hoitotyön asiantuntijaksi

 

Sairaanhoitajakoulutus täytti tänä syksynä Tampereen ammattikorkeakoulussa 60 vuotta. Syyskuun alussa juhlittiin 60-vuotista koulutusta uudessa Taitokeskuksessa, joka on Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteinen oppimisympäristö lääketieteen laitoksen kampuksella. Opinnäytetyönämme järjestimme juhlan yhteyteen näyttelyn 60-vuotiaasta sairaanhoitajakoulutuksesta.

Hankimme materiaalia näyttelyyn erilaisista historiikeista, vuosikertomuksista ja pöytäkirjoista. Lisäksi teimme kirjallisen kyselyn Tampereella sairaanhoitajaksi opiskelleiden kokemuksista ja ajatuksista sairaanhoitajakoulutuksesta ennen ja nyt. Näyttelyn ideaksi muotoutui aikajana vuodesta 1956 aina tähän päivään ja tulevaisuuden ajatuksiin. Aikajanalla käytiin läpi, kuinka sairaanhoitajakoulutus 1956 voimaan astuneen keskussairaalalain seurauksena tuli Tampereella, ja miten koulutus vuosikymmenien saatossa on hoitotyön kehityksen ja yleismaailmallisten muutosten mukana kehittynyt. Aikajanalla oli esillä teoriatietoa, Tampereella opiskelleiden sairaanhoitajien kokemuksia ja muistoja opiskeluajoilta, valokuvia ja lehtileikkeitä, sekä pukuja ja muuta rekvisiittaa. Näyttelyssä haluttiin tuoda esille sitä, kuinka suuren kehityksen koulutus on käynyt läpi vuosikymmenten saatossa ja se oli onnistunut osa juhlatilaisuutta.

Mielenkiintoista olisi tutkia tarkemmin sairaanhoitajakoulutuksen eroja eri oppilaitoksissa Suomessa tai tehdä laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen tutkimus sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksista eri vuosikymmenillä. Meidän opinnäytetyössämme tämä oli vain lisänä, vaikka vastauksia olisi voinut käyttää myös laadulliseen tutkimukseen.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palsta esittelee opinnäytetöiden aiheita ja ajatuksia.