Opinnäyte: Terveyden edistämisestä opittua

Sanni Fäldén, Tuuli Kanervo ja Iines Leppänen
Metropolia Amk/Akuutti hoitotyö
Opinnäyte 2018: Terveyden edistämisestä opittua. Terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden näkemyksiä

SAIRAANHOITAJALEHTI: Terveyden edistämisen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Käsitykset terveydestä ja terveyden edistämisestä ohjaavat ja vaikuttavat terveyden edistämisen toteutukseen. Ammattilaisilta edellytetään uudistuvaa ja vaikuttavaa terveyden edistämisen osaamista.

Opinnäytetyössä selvitettiin ryhmähaastatteluilla opintojensa loppuvaiheen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden näkemyksiä terveyden edistämisestä oppimastaan sekä tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta. Terveydenhoitajaopiskelijat kuvasivat oppimaansa laaja-alaisesti terveyden edistämisen käsittein ja korostivat promootion ja primaariprevention tärkeyttä.

Sairaanhoitajaopiskelijat kuvasivat oppimaansa enemmän sairauksien ja tertiääriprevention kautta ja mainitsivat yksittäisenä prevention muotona rokottamisen. Tulevat sairaanhoitajat kokivat tulevaisuudessa tarvittavan yksilön kokonaisvaltaista huomiointia, laajaa osaamisperustaa ja potilaiden motivointia. He kaipasivat ’’keinoja auttaa ihmistä, joka ei halua muuttua tai muuttaa elämäntapojaan’’.

Muutoksen mahdollistaminen on keskeinen terveyden edistämisen ammatillinen osaamisalue. Muutoksen mahdollistamiseksi tulisi etenkin vahvistaa kansalaisten kykyä ottaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Tulevaisuudessa olisi tärkeää kehittää sairaanhoitajien koulutusta vastaamaan mahdollisimman hyvin tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Opinnäytetyö on osa EU Central Baltic -ohjelman HPP-hanketta, jonka Metropolia ammattikorkeakoulu toteuttaa yhteistyössä Tallinnan yliopiston kanssa. (Terveyden edistämisen tulevaisuuden osaaminen -hanke, Health Promotion Programme.)

Tuuli Kanervo

Sanni Fälden

Iines Leppänen