Opinnäyte: Video-ohjeet apuna trakeostomoitujen potilaiden hoidossa

 

 

 

 

 

 

 

SAIRAANHOITAJA-LEHTI: Janne Haapala & Ruut Janger
Tampereen ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja
Opinnäyte 2018: Trakeostomiakanyylin huolto – Video-ohjeet päivittäishoidosta ja liman imusta aikuisen potilaan hoidossa

Trakeostomian hoito ja liman imu on todettu haastaviksi ja pelottaviksi toimenpiteiksi sekä potilaille että hoitajille. Tästä syystä päädyttiin tekemään opinnäytetyönä kaksi video-ohjetta yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Työssä vastattiin kysymyksiin, mikä on trakeostomia, miksi se tehdään, miten sitä hoidetaan sekä miksi ja miten trakeostomiasta imetään limaa. Tavoitteena oli, että trakestomiapotilaiden kotihoito on sujuvaa ja turvallista sekä liman imeminen trakeostomoiduilta potilailta onnistuu hoitajilta osastoilla aseptisesti ja turvallisesti potilasohjaus huomioiden.

Trakeostomiakanyylin päivittäisellä huollolla ehkäistään komplikaatioiden ja infektioiden syntymistä sekä huolehditaan esteettömästä hengitystiestä. Tärkeää on huolehtia ihon tarkkailusta ja hoidosta, sisäkanyylin puhdistuksesta, sidosten ja kiinnitysnauhojen vaihdosta ja hengitysilman kostutuksesta.

Liman imu trakeostomiasta ei ole rutiinitoimenpide, sillä imun komplikaatioina voi esiintyä atelektaaseja, hypoksiaa tai limakalvovaurioita. Imun tarvetta arvioidaan aina potilaan tilanteen mukaan. Imussa käytetään mahdollisimman pientä imupainetta, ja jokaista imukertaa varten otetaan uusi steriili imukatetri. Katetria ei saa kostuttaa ennen imuja kontaminaation ehkäisemiseksi.

Jatkossa olisi mielenkiintoista tietää videoiden hyödyllisyydestä hoitotyössä sekä kokemuksia trakeostomian kanssa elämisestä. Trakeostomian hoidosta ei ole olemassa kotimaisia hoitotyön suosituksia.

Opinnäytetyön tekijät sijoittuivat toiseksi valtakunnallisessa Toimihenkilöliitto ERTO ry:n stipendikilpailussa, jossa palkitaan vuosittain parhaimmat ammattikorkeakoulututkinnon opintoihin liittyvät työelämän kehittämishankkeet. Palkinnot jaettiin 16.5.2018 vuosittaisilla AMK-päivillä Satakunnan ammattikorkeakoulussa Porissa.