Päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä

Päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä

Kokous Sairaanhoitajaliitossa 31.10.2014. Kuvassa Petri Kylmänen, Anne Jämsen, Marianne Hellsten ja etäyhteydellä Jan Holmberg

Päihdehoitotyötä kehittää Sairaanhoitajaliiton käynnistämä päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä, jonka vetäjänä toimii vuoden 2013 päihdesairaanhoitaja Petri Kylmänen.

Asiantuntijaryhmä on käynnistymisvaiheessa kommentoinut ehkäisevää päihdetyötä koskevaa lakiesitystä. Tulevan kahden vuoden aikana ryhmän suunnitelmissa on toteuttaa sessio Sairaanhoitajapäiville, tuoda päihdehoitotyötä esille Sairaanhoitajalehden kautta ja kevään 2014 aikana on suunnitteilla myös käynnistää blogi.

Ryhmän jäsenet:
Leena Alho; etunimi.sukunimi@hel.fi, ylihoitaja
Virpi Harjula, etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi, sh, terveyskeskus
Anne Heikkilä, etunimi.m.sukunimi@kouvola.fi, oh, kotihoidon aluejohtaja
Marianne Hellsten, etunimi.sukunimi@edu.hel.fi , opettaja
Jan Holmberg, sukunimi.company@gmail.com, freelancer psyk sh, kouluttaja, kirjoittaja
Anne Jämsen, koulutussuunnittelija
Ari Karppinen, etunimi.sukunimi@hel.fi , sh, psykiatria ja päihdepalvelut
Ari Kärkkäinen, etunimi.sukunimi@phsotey.fi, psykiatrinen sh, akuutti 24

Lisätietoja ryhmän toiminnasta:

Petri Kylmänen
sairaanhoitaja, ylempi amk
työnohjaaja
ETK
puh. +358 400 93643
etunimi.sukunimi@moodhouse.fi
www.moodhouse.fi

Päihdehoitotyö on osa moniammatillista päihdetyötä. Se sisältää terveyttä edistävän, ehkäisevän ja korjaavan työn. Sairaanhoitaja toimii päihdetyössä hoitotyön asiantuntijana ja sen toteuttajana. Päihdehoitotyötä toteutetaan joko itsenäisenä asiantuntija-alueena tai osana muuta hoitotyötä lähes kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä.

Päihteiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa selvästi. Muutos näkyy ja tuntuu lähes kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä, joissa sairaanhoitajat työskentelevät. Päihdehoitotyön osaamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Sairaanhoitajan on seurattava aikaansa ja hoitotyön on muuntauduttava vastaamaan väestön tarpeita. Sairaanhoitajaliiton tavoitteena on kaikkien sairaanhoitajien (sairaanhoitajat, ensihoitajat (AMK), terveydenhoitajat ja kätilöt) ammattitaidon ja vastuullisuuden vahvistuminen erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja lähiyhteisöissä.

Tehokasta päihdehoitotyötä

Sujuvat päihdehoitotyön käytännöt syntyvät yhdessä suunnitelluista toimintatavoista, jotka kuuluvat osaksi toimintayksikön perehdytystä. Näin päihdehoitotyön resursseja voidaan arvioida ja mitata. Tehokkailla toimintamalleilla ja hyvillä hoitokäytännöillä voidaan säästää resursseja. Työviihtyvyys lisääntyy, kun päihdehoitotyön osaaminen sekä asenne ovat kohdallaan.

Hyvin koulutettu ja samoin periaattein toimiva henkilökunta auttaa parhaiten päihteitä käyttäviä potilaitaan ja heidän omaisiaan toipumaan. He jaksavat myös tehdä terveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä.

Sairaanhoitajien vahvuuksia ovat eettinen inhimillisyys, rohkeus ottaa vastaan uusia haasteita ja hoitaa ihmisiä tasa-arvoisesti. Päihdehoitotyö on mielenkiintoista ja haastavaa työtä, joka vaatii muun muassa näitä ominaisuuksia.

Ryhmän toiminta-aika: 2014-2016.