PEWS- Lasten aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä

Valtaosaa sairaalansisäisistä elvytystilanteista ja äkillisistä siirroista teho-osastolle edeltävät perus- elintoimintojen häiriöt. Sydänosastojen ulkopuolella lasten elottomuuteen johtanut tilanne on äärimmäisen harvoin sydänperäinen; tavallisin syy on eri syistä johtuva hengitysvajaus tai verenkiertovajaus. National early warning score (NEWS), aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä, kehitettiin IsoBritanniassa 2012 standardoimaan aikuispotilaiden peruselintoimintojen seuranta ja mahdollistamaan aikainen puuttuminen peruselintoimintojen häiriöihin sairaaloissa.

Lapsille on kehitetty vastaavia pisteytysjärjestelmiä, joista Pediatric early warning score (PEWS) useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan auttaa tunnistamaan alkavat peruselintoimintojen häiriöt sairaalahoidon aikana. PEWS pisteytyksen herkkyys tunnistaa elintoimintahäiriöt vaihtelee eri tutkimusten mukaan, joten sitä ei voida käyttää ainoana mittarina lasten sairauden vaikeusasteen ja hoidon tason arvioinnissa. PEWS pisteytyksessä huomioidaan lasten iänmukaiset fysiologiset arvot sykkeestä, verenpaineesta ja hengitystaajuudesta. Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmät ovat nykyisin kansainvälisesti laajassa käytössä lapsia hoitavissa sairaaloissa.

Suomalainen Elvytyksen Käypä Hoito -suositus (2016) toteaa, että potilaan peruselintoimintojen häiriöiden ja yleistilan heikkenemisen tunnistaminen ennen tilan etenemistä sydänpysähdykseen on hoitoketjun ensimmäinen ja merkittävin lenkki. Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että Suomessa myös lapsipotilaiden peruselintoimintojen tilan seurannassa käytettäisiin PEWS pisteytystä potilaan hoitopaikasta riippumatta.

PEWS-materiaalin tilaus

Tilaukset toimitetaan postitse.
  • Minimitilausmäärä 10 kpl

  • Isommat määrät (200-499 kpl)

  • Isommat määrät (yli 500 kpl)