Potilasturvallisuus

Sairaanhoitajaliitto edistämässä potilasturvallisuutta
Sairaanhoitajat muodostavat terveydenhuollossa suurimman ammattiryhmän ja Sairaanhoitajaliitolla on useita kanavia tavoittaa jäsenensä ja vaikuttaa potilasturvallisuusasenteisiin ja –osaamiseen. Sairaanhoitajaliitto edistää potilasturvallisuutta ja siihen liittyvää syyllistämättömän potilasturvallisuuskulttuurin muutosta, synnyttää keskustelua ja jakaa sairaanhoitajille tietoa potilasturvallisuudesta.

Sairaanhoitajien ja hoitotyön johtajien tietotaitoa vahvistetaan lehtiartikkeleilla (Sairaanhoitajassa, Tutkiva Hoitotyössa ja Premississä), ammattikirjallisuudella ja koulutuksilla. Sairaanhoitajaliitto myös herättää keskustelua aiheesta kampanjoinnin ja tiedottamisen keinoin. Sairaanhoitajaliiton potilasturvallisuusasiantuntijaryhmä tekee pitkjäjänteistä ja systemaattista työtä potilasturvallisuutta edistävien innovaatioiden löytämiseksi.

Hoitotyön perustana on, että sairaanhoitajien toiminta perustuu tietoon ja osaamiseen ja tuottaa potilaalle turvallista hoitoa. Potilasturvallisuuteen on Suomessa kiinnitetty lisääntyvästi huomiota vuodesta 2006 alkaen ja olemme olleet aktiivisesti mukana useissa potilasturvallisuuskehittämishankkeissa ja -verkostotoiminnassa.

ISBAR – menetelmä turvallisempaan tiedonkulkuun! 
Monimutkaisissa terveydenhuollon ympäristöissä sekä suullinen että kirjallinen kommunikaatio on tärkeää potilas- ja työturvallisuuden kannalta. Kommunikaation ongelmat, kuten tiedonkulun katkeaminen ja väärinymmärrykset, myötävaikuttavat noin 70 prosenttiin terveydenhuollon haittatapahtumista.

Suullisen tiedonkulun yhdenmukaistamiseksi USA:n merivoimissa kehitettiin 1990-luvulla SBAR-menetelmä, joka levisi nopeasti ilmavoimiin ja sen kautta terveydenhuoltoon.

ISBAR-menetelmä on sovellettu suomalaiseen terveydenhuollon ympäristöön. Sairaanhoitajaliitto on julkaissut siitä suomen- ja ruotsinkieliset esitekirjaset ja muistikortit. Julkaisujen sisällön on tuottanut Sairaanhoitajaliiton potilasturvallisuusasiantuntijaryhmä (Marina Kinnunen, Karolina Peltomaa, Ritva Inkinen, Anssi Kuosmanen ja Terhi Reunama) yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun YAMK opinnäytetyön tekijän Petra Kuparin kanssa.

ISBAR – menetelmällä on mahdollista järjestää olennaista informaatiota selkeään ja tiiviiseen muotoon. Se mahdollistaa johdonmukaisen yhtenäisen kommunikaation kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa esimerkiksi raportoitaessa potilaasta. Lisäksi menetelmä kehittää kriittisen ajattelun taitoja ja rohkaisee tekemään toimintaehdotuksia.

ISBAR menetelmä tutuksi ja ammattilaisten käyttöön!
Tutustu ISBAR-esitteeseen ja kortteihin! Voit tilata niitä itsellesi tai työpaikallesi. Tee tilaus!

Tulosta tästä itsellesi A3 kokoinen juliste potilasturvallisuudesta.

ISBAR -materiaalien tilaus

Tilaukset toimitetaan postitse.
  • Minimitilausmäärä 10 kpl

  • Isommat määrät (200-499 kpl)

  • Isommat määrät (yli 500 kpl)

Esitteiden ja korttien copyright oikeudet ovat Sairaanhoitajaliitolla.