Sairaanhoitajat ulkomailla ja ulkomainen henkilökunta

Vuonna 2011 ulkomailla oli yhteensä 3 580 suomalaista sairaanhoitajaa, heistä Ruotsissa oli 1 345, Norjassa 535, Englannissa 350, Sveitsissä 285, USA:ssa 205 ja Saksassa 175. (Ailasmaa 2013)

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinnon omaavien ulkomaan kansalaisten määrä oli vuoden 2010 lopussa 1190. Heistä sosiaali- ja terveysalalla työskenteli 635. Kaikista työssä olevista sairaanhoitajista heidän osuutensa oli noin 1,1 %. (Ailasmaa 2013)

Lähde:
Ailasmaa, R. (2013) Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2010. Tilastoraportti 14/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. URL<
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104509/Tr14_13.pdf?sequence=4
>29.4.2014.