Sairaanhoitajien määrä

Vuonna 2011 Suomessa oli yhteensä 102 800 sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinnon suorittanutta, heistä eläkeikäisiä oli 21 300 ja työikäisiä 81 500. Työikäisistä oli työllisiä 77 200 (94,7 %), työttöminä 1100 henkeä (1,3 %) ja luokassa ’muut ei-työvoimaan kuuluvat’ (esim. perhe- ja opintovapaalla olevat) yhteensä 3 200 henkeä (3,9 %). (Ailasmaa THL/Tilastoraportti 8/2014.) Kuntatyönantajan mukaan sairaanhoitajan ammattinimikkeellä työskenteli vuonna 2012 kunnissa yhteensä 28 862 henkilöä, joista naisia oli 91,5 %.

Vuonna 2011 Suomessa oli 10,3 sairaanhoitajaa tuhatta asukasta kohden ja 4 yhtä lääkäriä kohden.  100 000 asukasta kohden Suomessa oli vuonna 2011 63,7 valmistunutta sairaanhoitajaa. Tämä on jonkin verran enemmän kuin OECD:n keskiarvo, joka on 42,9/100 000 valmistunutta sairaanhoitajaa asukasta kohden. (OECD 2013).

Globaalisti sairaanhoitajia ja kätilöitä on yhteensä 19.3 miljoonaa (WHO 2011).

Lukumääräisesti eniten sairaanhoitajia/maa on USA:ssa (3,1 miljoonaa) ja vähiten Niuessa (15). Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton ICN:n jäsenjärjestöistä suurin on jäsenmäärältään Japanin sairaanhoitajaliitto (503 338 jäsentä) ja pienin Monaco (50 jäsentä). Jäsenkattavuus taas on pienin Ranskan sairaanhoitajaliitossa (0,08% sairaanhoitajista liiton jäseniä) ja suurin Samoalla (130% – moni ulkomaille muuttanut sairaanhoitaja on yhä kotimaan liiton jäsen). (ICN:n tilastoja 2012).

Lähteet:
Ailasmaa, R. (2014) Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2011. THL Tilastoraportteja 8/2014. URL<http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116033/Kokonaisraportti.pdf?sequence=3>29.4.2014

OECD 2013. Health at a Glance 2013: OECD Indicators. URL<http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf>29.4.2014

World Health Organization’s World Health Statistics Report, 2013.
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf

International Council of Nurses www.icn.ch