Sairaanhoitajien työvoimatilanne

Sairaanhoitajatyövoima tulevaisuudessa

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on hyvä. Sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista sai 1 688 henkilöä Tehyn työttömyyskassan maksamaa työttömyyskorvausta vuonna 2008 (Tehy 2009).

Useammat OECD maat ovat raportoineet hoitohenkilöstön pulasta, jonka ennustetaan pahentuvan entisestään väestön sekä koulutetun hoitajatyövoiman ikääntyessä (Simeons et al. 2005). Euroopan komissio on arvioinut että EU-maista puuttuu yhteensä noin miljoona terveydenhuollon ammattilaista vuoteen 2020 mennessä, joka vastaa noin 15 % ennustetusta hoidon tarpeesta (Sermeus & Bruyneel 2010).

Myös Suomessa koulutetun hoitohenkilöstön henkilöstövaje on kasvanut viime vuosina (STM 2009) ja pulan ennustetaan vaikeutuvan tulevaisuudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutustarpeen ennakointiraportin mukaan sairaanhoitajien ja muiden terveydenhuollon asiantuntijasairaanhoitajien poistuma vuosina 2008–25 on 41 680 ammattihenkilöä. Avautuvia työpaikkoja samaisina vuosina arvioidaan avautuvan esimerkiksi sairaanhoitajille ja terveydenhuollon asiantuntijoille 66 660. (OKM 2011.)

Sairaanhoitajat muilla aloilla

Osa koulutetuista hoitotyöntekijöistä työskentelee muilla aloilla kuin hoitoalalla. Vuonna 2011 sairaanhoitajista, terveydenhoitajista ja kätilöistä 9,5 % (n = 7300) työskenteli muulla alalla kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Usein kuitenkin koulutustaan vastaavissa tehtävissä (Ailasmaa THL 8/2014).

Lähteet:

Ailasmaa, R. (2014) Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2011. THL Tilastoraportteja 8/2014. URL<http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116033/Kokonaisraportti.pdf?sequence=3>29.4.2014

OKM (2011) Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen 2025. Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:16.

Sermeus W. & Bruyneel L. (2010) Investing in Europe’s health workforce of Tomorrow: Scope for innovation and collaboration. URL> http://www.healthworkforce4europe.eu/download/Report_PD_Leuven_FINAL.pdf >12.3.2012