Blogit

Ihan kädettömiä?

Ei niin kovin kauaa sitten kuuli työssä olevien sairaanhoitajien silloin tällöin puhuvan tuoreista vastavalmistuneista aliarvioivasti. Varmaan tarve saada tehokas kollega rinnalle oli huutava. Ehkä vähättelevissä kommenteissa näkyi myös turhautuminen omassa työssä.

Nyt ei ole vähään aikaan kuulunut moisia puheita. Eikä ihme. Lue upea juttu kaatumistapaturmien ehkäisyn opetuksesta yhteisyönä s. 30.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto, AKE ja Savonia-Ammattikorkeakoulu ovat yhdessä kehittämässä opetukseen simulaatiota hyödyntävää mallia. Uuden opetusmallin käyttökelposeksi kestää, mutta hyvää kannattaa odottaa. Tulevaisuuden tavoitteena on, että kaatumisten ehkäisyä opiskellaan yhtenäisten käytäntöjen mukaan ammatillisesta koulutuksesta täydennyskoulutukseen. Se jos mikä muuttaa työtavat sellaisiksi, että yli 65-vuotiaille suomalaisille sattuvat 100 000 vuosittaista kaatumistapaturmaa saadaan tulevaisuudessa vähenemään.

Verkostoa koordinoi KYS, jossa kaatumisten ehkäisy on yksi kärkiteemoista. Toimintatapojen muuttamisen tulee lähteä uusien ammattilaisten koulutuksesta, sanovat artikkelin kirjoittajat. Ei voisi enempää samaa mieltä olla. Opiskelijoiden osaamisen kehittäminen ja soveltaminen jatkuu luontevasti ohjatussa harjoittelussa. Heidän kokemustensa kautta mallia kehitetään käytettäväksi myös työssä olevien sairaanhoitajien täydennyskoulutukseksi. Että näin.

Taitaa tulla kentälle tätä nykyä ihan muita kuin kädettömiä vastavalmistuneita.

—–

Helt handlösa?

För inte så länge sedan hörde man arbetande sjukskötare då och då tala om nyligen utexaminerande i nedlåtande ton. Kanske behovet att få en effektiv kollega bredvid sig var skriande. Kanske de nedlåtande kommentarerna även tydde på frustration med det egna jobbet.

Nu har man inte på ett tag hört sådant prat. Och inte att undra på. Läs den fina artikeln om samarbetsundervisning i förbyggande av fall sid. 30.

Det regionala nätverket för förebyggande avfall i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, AKE och Yrkeshögskolan Savonia håller tillsammans på att utveckla en undervisningsmodell som utnyttjar simulering. Den nya undervisningsmodellen tar tid att få användbar men något bra är det värt att vänta på. Framtidens målsättning är att förebyggande av fall studeras enligt enhetlig praxis i yrkesutbildningen som fortbildning. Det om något ändrar på arbetsmetoderna så att de över 100 000 fallolyckor som över 65-åriga finländare årligen råkar ut för kan minskas i framtiden.

Nätverket koordineras av KUS där förebyggande av fall är ett topptema. Ändring av verksamhetsmetoderna bör utgå från undervisningen av nya yrkespersoner, säger artikelförfattarna. Man kunde inte vara mera av samma åsikt. Utveckling och tillämpning av studerandenas kunnande fortsätter naturligen i handledda övningar. Genom deras erfarenheter utvecklas modellen så att den kan användas även i fortbildningen av arbetande sjukskötare. Så alltså.

Något alldeles annat än handlösa nyexaminerade verkar numera komma ut på fältet.

Översättning Hans Falck

Pullonsuusta

päihdesairaanhoitajat arjen hoitotyössä