Apurahat

Sairaanhoitajaliiton apurahojen tarkoituksena on tukea jäsenten hoitotyötä edistävää toimintaa. Sairaanhoitajaliitto jakaa kahdenlaisia apurahoja: opintoapurahoja ja tutkimus- ja kehittämisapurahoja. Apurahoja jaetaan kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Kevään hakuaika on tammikuussa ja syksyn syyskuussa.

Opintoapurahat

Opintoapurahoja myönnetään hoitotyön

 1. kongresseihin, konferensseihin, koulutuspäiviin ja seminaareihin (esim. Sairaanhoitajapäivät)
 2. opintomatkoihin

Kansallinen tai kansainvälinen konferenssi tai koulutusseminaari voi olla joko yksipäiväinen tai pidempi. Konferenssin tai koulutusseminaarin tulee liittyä hoitotyöhön. Opintomatkalta edellytetään vähintään kolmen kokonaisen päivän (6 h/päivä) mittaista hoitotyöhön liittyvää ohjelmaa, tutustumiskäyntejä ja verkostoitumista.

Opintoapurahoja ei myönnetä sellaiseen erikoistumis- tai sitä vastaavaan jatko- ja täydennyskoulutukseen, johon voi saada opintotukea tai aikuisopintorahaa.

Helga ja Ragnhild Lindbergin rahastosta apurahaa voivat hakea ensisijaisesti ruotsinkieliset jatko-opiskelijat.

Opintoapurahan hakemisen kriteerit:

 • Hakija on viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta suorittanut Sairaanhoitajaliiton jäsenmaksunsa
 • Opiskelijajäsen on viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta suorittanut Sairaanhoitajaliiton opiskelijajäsenmaksunsa
 • Hakija ei voi saada apurahaa peräkkäisinä vuosina.
 • Henkilö voi hakea kerrallaan vain yhtä opintoapurahaa.
 • Apuraha myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle. (Koulutus tai konferenssi järjestetään apurahan hakuvuonna)

Opintoapurahahakemuksessa tulee olla:

 • liite ohjelmasta
 • tieto hoitotyön osuudesta moniammatillisessa konferenssissa (kirjoita hakemukseen esimerkiksi hoitotyön session nimi tai luennoitsija, joka edustaa hoitotyötä tai hoitotiedettä)
 • liite matkasuunnitelmasta, josta ilmenee alustavat tiedot majoitus- ja matkakuluista
 • tieto osallistumismaksun suuruudesta.

Päivärahakorvauksiin, ansionmenetyksiin ja ruokakuluihin ei myönnetä avustusta. Oheistoimintaa, kuten konferenssi-illallisia tai kultturellista ohjelmaa ei korvata. Oman auton käyttöä ei korvata matkustuskuluina.

Ammatilliseen maksulliseen oheisohjelmaan, kuten sairaalavierailuihin apurahakorvausta voi hakea.

Apurahaa haetaan henkilökohtaisesti!

Tutkimus- ja kehittämisapurahat

Tutkimus- ja kehittämisapurahoja myönnetään hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöhön, lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin. Apurahaa ei myönnetä Pro gradu -tutkielman tai muiden ammatillisten opinnäytetöiden tekemiseen, yleisiin julkaisuihin, käännöstyöhön, kielentarkistukseen tai sosiaalisiin syihin.

Helga ja Ragnhild Lindbergin rahastosta apurahaa voivat hakea ensisijaisesti ruotsinkieliset jatko-opiskelijat.

Tutkimus- ja kehittämisapurahan kriteerit

 • Hakija on viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta suorittanut Sairaanhoitajaliiton jäsenmaksunsa
 • Hakija ei voi saada apurahaa peräkkäisinä vuosina.
 • Henkilö voi hakea kerrallaan vain yhtä apurahaa.
 • Apuraha myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle. (Haettavat kulut on oltava kuluja hakuvuodelta)

Tutkimusapurahahakemuksessa tulee olla

 • virallisesti hyväksytty ja päivitetty tutkimussuunnitelma
 • ohjaajan lausunto tai mahdolliset suositukset
 • hakijan ansioluettelo.

Kehittämishankeapurahahakemuksessa tulee olla

 • kehittämissuunnitelma
 • hakijan ansioluettelo.

Et voi lähettää hakemustasi ennenkuin ohjaaja on antanut hakemuksesi liitteeksi lausuntonsa tai suosituksensa. Perehdy siis hakulomakkeeseen ja pyydä suositukset ajoissa, jotta ne ehtivät perille ennen hakuajan umpeutumista.


Apurahan hakeminen

Apurahahakemus laaditaan sähköisesti alla olevilla lomakkeilla. Myös kaikki asiaankuuluvat liitteet liitetään mukaan sähköisesti. Hakuaika on vuosittain 1.1.-31.1 ja 1.9.-30.9.  Epätäydellisiä ja myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Sairaanhoitajaliiton hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kokouksissaan 20.3.2019 ja 25.10.2019. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti. Apuraha maksetaan suoraan apurahan saajalle vain alkuperäisiä maksutositteita vastaan. Apurahapäätöskirjeen mukana on tästä tarkemmat ohjeet.

Huomioithan, että opintoapurahoille ja tutkimusapurahoille on omat lomakkeensa ja ne ovat tässä alla peräkkäin hakuaikana: ensin opintoapuraha-hakemus ja sen perässä Tutkimus- ja kehittämisapurahahakemus. Täytä siis oikea hakemus riippuen siitä kumpaa apurahaa haet. Jos lomaketta ei näy, niin apurahat eivät ole haettavissa.

Syksyn apurahojen hakuaika on nyt päättynyt. Seuraavan kerran apurahat on haettavissa tammikuussa!