Opintoapuraha

Opintoapurahaa voidaan myöntää Sairaanhoitajaliiton jäsenelle 1) erilaisiin hoitotyön kongresseihin, konferensseihin, koulutuspäiviin, seminaareihin ja opintomatkoihin sekä 2) tutkimukseen ja kehittämiseen. Apuraha voidaan maksaa vain suoraan hakijalle, ei toiselle osapuolelle kuten esimerkiksi työnantajalle.

Opintoapurahan hakemisen kriteerit:

 • Hakijan jäsenyys Sairaanhoitajaliitossa on hakuajan päättymiseen mennessä kestänyt vähintään kaksi vuotta.
 • Jäsenet, jotka ovat olleet liiton opiskelijajäseniä kaksi vuotta, voivat hakea apurahaa heti tutkinnon suorittamisen jälkeen.
 • Hakija ei voi saada apurahaa peräkkäisinä vuosina.
 • Henkilö voi hakea kerrallaan vain yhtä opintoapurahaa.
 • Apuraha myönnetään kuluvalle hakuvuodelle.

Opintoapurahojen myöntämisen ulkopuolelle jäävät:

 • pro-gradu-tutkielma ja muut ammatilliset opinnäytetyöt
 • julkaisut, käännöstyöt ja kielentarkastus
 • sosiaalisista syistä haetut apurahat
 • Sairaanhoitajaliiton opiskelijajäsenet

Opintoapuraha koulutusseminaariin, konferenssiin tai opintomatkaan

Myönnetään Opintorahastosta tai Helga ja Ragnhild Lindbergin rahastosta (ensisijaisesti ruotsinkielisille jäsenille)

Kansallinen tai kansainvälinen konferenssi tai koulutusseminaari voi olla joko yksipäiväinen tai pidempi. Konferenssin tai koulutusseminaarin tulee liittyä hoitotyöhön.
Opintomatkaan on sisällyttävä vähintään kolmen kokopäivän pituinen, hoitotyöhön liittyvä ohjelma. Ryhmäopintomatkaan osallistuvista jokainen tekee oman apurahahakemuksen.

Koulutusseminaari-, konferenssi- ja opintomatka-apurahahakemuksessa tulee olla:

 • liite ohjelmasta
 • tieto hoitotyön osuudesta moniammatillisessa konferenssissa (kirjoita hakemukseen esimerkiksi hoitotyön session nimi tai luennoitsija, joka edustaa hoitotyötä tai hoitotiedettä)
 • tieto siitä, jos lähetät paperin tai tiivistelmän kongressiin luentoa tai posteria varten
 • liite matkasuunnitelmasta, josta ilmenee alustavat tiedot majoitus- ja matkakuluista
 • tieto osallistumismaksun suuruudesta.

Päivärahakorvauksiin, ansionmenetyksiin ja ruokakuluihin ei myönnetä avustusta. Apurahaa haetaan henkilökohtaisesti!

Koulutusseminaaria, konferenssia tai opintomatkaa varten haettavaa apurahaa varten ei tarvitse liittää mukaan suosituksia.

Opintoapuraha tutkimukseen tai kehittämishankkeeseen

Myönnetään  Aino Durchman -rahastosta tai Helga ja Ragnhild Lindbergin rahastosta (ensisijaisesti ruotsinkielisille jäsenille). Tutkimus- tai kehittämishankkeen opintoapurahahakemukseen tulee liittää mukaan asiaankuuluvat liitteet.

Tutkimusapurahahakemuksessa tulee olla

 • virallisesti hyväksytty ja päivitetty tutkimussuunnitelma
 • ohjaajan lausunto tai mahdolliset suositukset
 • hakijan ansioluettelo.

Kehittämishankeapurahahakemuksessa tulee olla

 • kehittämissuunnitelma
 • suositukset
 • hakijan ansioluettelo.

Huomaa hakemusta täyttäessäsi, että ohjaajan lausunnot ja suositukset tulee pyytää sovelluksen kautta sähköpostitse (hakulomake ohjaa tässä eteenpäin). Et voi lähettää hakemustasi ennenkuin ohjaaja on antanut hakemuksesi liitteeksi lausuntonsa tai suosituksensa. Perehdy siis hakulomakkeeseen ja pyydä suositukset ajoissa, jotta ne ehtivät perille ennen hakuajan umpeutumista.


Apurahan hakeminen

Apurahahakemus laaditaan sähköisesti verkkoportfolion yhteydessä olevalla lomakkeella. Myös kaikki asiaankuuluvat liitteet liitetään mukaan sähköisesti. Hakuaika on vuosittain 1.1. – 31.3.

Sairaanhoitajaliiton hallitus päättää apurahojen myöntämisestä huhtikuun lopussa. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti. Apurahan saajien nimet ja myönnetyt summat tulevat myös näkyviin Sairaanhoitajaliiton verkkosivuille.

Apuraha maksetaan suoraan apurahan saajalle vain alkuperäisiä maksutositteita vastaan. Apurahapäätöskirjeen mukana on tästä tarkemmat ohjeet.