Opiskelijastipendi

Opinnoissaan menestyneelle sairaanhoitajaopiskelijalle voidaan jakaa stipendi Suomen Sairaanhoitajaliiton Katriina Laaksosen nimeä kantavasta rahastosta. Kriteereinä on menestyminen kliinisessä harjoittelussa, vahvan ammatillisen kehittymisen osoittaminen ja rohkeus toimia työyhteisön jäsenenä ja hoitotyön puolestapuhujana.

Stipendin ehdottaja voi olla esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijan opettaja, esimies tai kollega. Ehdotuksessa tulee tuoda esiin vähintään yhtä, mutta mieluiten useampia mainituista kriteereistä.

Apurahan saajan tulee olla ollut hakuajan päättymiseen mennessä Sairaanhoitajaliiton alueyhdistyksen opiskelijajäsen yhtäjaksoisesti kaksi vuotta. Apurahan myöntää Sairaanhoitajaliiton hallitus huhtikuun kokouksessaan.

Apurahan saajaa voi ehdottaa alla olevalla sähköisellä hakulomakkeella 1.1. – 30.3.

Ehdotus opiskelijastipendin saajaksi

  • Ehdotuksen tekijän tiedot